Årets arbeidsgiver i sykehus er Paula C. Sætre, Helse Bergen

Nestleder Odd Haldgeir Larsen hyller prisvinneren, Paula C. Sætrre (Foto: Geirmund Jor)

Årets arbeidsgiverpris i sykehus – 2019 gikk til en kontorleder ved ortopedisk kontor i Helse Bergen - Paula Caroline Sætre.

11.03.2019 av Geirmund Jor

Det var nestleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen som delte ut prisen som er på et grafisk trykk og samt 25 000.- kroner.

Godord fra de ansatte

– Det er en glede for meg å få dele ut prisen til Årets beste arbeidsgiver i sykehus, sa han og fortsatte. De ansatte ved avdelingen har foreslått at denne personen bør vinne prisen da de mener lederen evner å se alle ansatte og tar seg god tid til hver enkelt som har behov for det. Videre mener de at lederen framsnakker avdelingen og er genuint opptatt av jobben sin. Lederen er meget opptatt av godt arbeidsmiljø og skryter av sine medarbeidere for den gode jobben de daglig utfører.

Alle skal få en bit av kaka

– Dette er veldig artig, for meg, men også for alle de som jeg jobber sammen med. Prispengene skal gå til noe vi gjør sammen, hele den flott avdelingen min, men akkurat hva vet jeg ikke enda, sier Paula C. Sætre.

Alle fagforeninger og regionale koordineringsledd i Fagforbundet har fått anledning til å sende inn forslag til kandidater etter tre kriterier:

  • Arbeidsgiveren skal ha tilrettelagt arbeid som har resultert i forbedret arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet på tjenestetilbudet, gjennom medinnflytelse og medbestemmelse fra de ansatte.
  • Arbeidsgiveren skal ha fokus på rett bruk av ansattes kompetanse, vektlegging av flerfaglighet og tverrfaglighet som sikrer rett person på rett plass.
  • Arbeidsgiveren har bidratt til tiltak som er i tråd med Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Spekter, angående kompetanse, lærlinger, heltid og rett person på rett plass.