Ny avtale dobler lønna for avlastere

Fagforbundets Per Egil Johansen fra kompetansesenteret i Oslo. (Foto: Per Flakstad/Fagbladet)

Avlastere i Oslo kommune har i dag fått økt lønn. Det ble inngått en ny avtale som sikrer avlastere en fast timelønn på 165 kroner og 115 kroner for døgnavlastning i helgene. Dette inkluderer feriepenge- og pensjonsopptjening.

22.03.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 23.03.2018

Den bestående avtalen mellom Fagforbundet og Oslo kommune ble inngått i fjor. Den ble møtt av mange reaksjoner da det ble klart at mange i praksis gikk ned i lønn. Mange brukere opplevde problemer med å få avlasting, fordi timesatsene for avlastere ble så lave.

Ny avtale retter feilene

Når oppdragstakere ble ordinære ansatte opplevde mange av disse å få veldig mye lavere betaling. Oslo kommune opererer ikke med minstelønn, så timelønnen for alle ble dermed fastsatt til å være på skarve 80 kroner.

Nå har Fagforbundet, som en del av de Kommuneansattes Hovedsammenslutning KAH, og Oslo kommune inngått en ny avtale som retter på de uheldige konsekvensene den forrige avtalen medførte. I tillegg er det tatt inn et nytt punkt om at det i særskilte tilfeller kan fastsettes en høyere sats.

Stor glede i Fagforbundet

Gleden er stor i Fagforbundet. Per Egil Johansen fra kompetansesenteret i Oslo oppsummerer resultatet slik:

– Når den nye avtalen ga de konsekvensene den gjorde så var det viktig at vi sørget for en reforhandling av avtalen som da betyr at dagsatsen er mer enn doblet fra 80 til 165 kroner timen og at de øvrige satsene også har økt. Så alt i alt en avtale som treffer nokså bra!