Fagforbundet har fornyet heltidserklæringen med KS

Lederne av Delta, KS, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet f.v.: Erik Kollerud Gunn Marit Helgesen, Eli Gunhild By og Mette Nord undertegnet Heltidserklæringen for 2018 - 2020 og lanserte den nye nettsiden Heltid.no. (Foto: Hege Fosser Pedersen, KS.)

KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta forsterker samarbeidet for å oppnå målet om en heltidskultur i kommunesektoren. – Det er på høy tid at vi får satt inn et nytt gir når det gjelder å gjøre noe med deltidsfloka, sa Fagforbundets leder Mette Nord.

21.03.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 22.03.2018

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund viderefører arbeidet med å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i kommunesektoren. Det markerte de i dag ved å undertegne Heltidserklæringen for 2018-2020.

– Dette er en milepæl. Vi ser når vi jobber med pensjonsspørsmålet at det særlig er kvinner som jobber deltid som taper. Vi har et skjebnefellesskap i å få gjort noe med denne deltidsfloka, jeg tror vi bare skal si at all deltid er uønska deltid, sa Mette Nord.

Avhengig av å ha med fagforeningene

– Skal vi være attraktive for framtidas arbeidstakere og sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse i sektoren, er det avgjørende at vi klarer å endre organiseringen av sektoren i retning av en heltidskultur. Der er vi er helt avhengige av å ha med fagforeningene, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Heltid.no – nytt nettsted med nyttige verktøy

Partene lanserte samtidig nettstedet Heltid.no. På nettsiden finner du relevant kunnskap, nyttige verktøy, forskning og fakta, og omtale av aktiviteter fra hele landet.
– Nettsiden skal være ett enkelt sted å lete etter informasjon, og den skal være til inspirasjon i det lokale arbeidet, sa Helgesen.

 

Arbeidet med å redusere deltid går sakte

For Fagforbundet er det ikke noe nytt å arbeide med å få kommunene til å opprette flere heltidsstillinger. For fem år siden ble Heltidserklæringen undertegnet for første gang etter initiativ fra KS. Erklæringen er et resultat av en felles erkjennelse om at omfanget av deltidsarbeidet i kommunesektoren, og særlig i helse- og omsorgsektoren, er for høyt. Arbeidet med å redusere deltidsarbeidet går for sakte, til tross for stor og målrettet innsats i mange kommuner.

Nylig kunne allikevel Klassekampen fortelle at hele 72 prosent av de utlyste stillingene for helsefagarbeidere på finn.no var deltidsstillinger. Av turnusansatte i helse- og omsorg er det kun 23 prosent som jobber heltid. Hvorfor skal det være så vanskelig å endre på dette?

- Det er godt kjent at deltidsarbeid rammer kvaliteten på tjenestene og svekker kommunesektorens omdømme både som tjenesteleverandør og arbeidsgiver. Skal vi være attraktive for framtidas arbeidstakere og sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse i sektoren, er det avgjørende at vi klarer å endre organiseringen av sektoren i retning av en heltidskultur, sier Helgesen.

Ny veileder for lokalt arbeid med heltidskultur

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund har også laget en ny veileder som lokale parter kan ta i bruk for å utvikle gode lokale retningslinjer, slik Hovedtariffavtalen sier.

Last ned veilederen «Sammen om lokale retningslinjer for heltidskultur»her

– Det er viktig at arbeidet med å få en heltidskultur intensiveres ute i kommunene. Veilederen er et godt verktøy for å kunne fortsette arbeidet ute, sier rådgiver i Fagforbundet, Siv Karin Kjøllmoen. Hun har sittet i arbeidsgruppa som har jobbet med den nye Heltidserklæring og nettsiden.