Frykter for velferden med ny høyreregjering

Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet dagen derpå. Hun er redd ulikhetene vil øke dramatisk de neste årene. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

– Den nye høyreregjeringa varsler mer privatisering og flere skattekutt. Dette vil ramme de som trenger velferdstjenestene aller mest. Det er svært skuffende at KrF er med på dette, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

18.01.2019 av Informasjonsavdelinga

Hun viser til at det i regjeringsplattformen står at det skal legges til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester og sikre like konkurransevilkår slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.

Mindre penger - mer ansvar 

Nord er bekymret for at kommunene vil få dårligere økonomi, samtidig som regjeringa varsler at kommunene skal få flere oppgaver og større ansvar.

– Innbyggerne vil merke at det vil bli dårligere bemanning i velferdstjenestene.

Hun mener dessuten at velferdstjenestene blir dårligere av at mange ansatte ikke får hele stillinger.

– Regjeringa sier at flere skal få jobbe full tid, men samtidig fratar de kommunene muligheten til å gi våre medlemmer hele og faste stillinger.

Skuffet over KrF

Når KrF nå velger å gå inn i regjering forsvinner handlingsrommet man hadde på stortinget for å stanse den økende bruken av kommersielle aktører innen velferden. Høstens kommunevalg blir derfor viktig for å opprettholde det offentlige velferdstilbudet.

– Det er ikke flere private, kommersielle aktører vi trenger for å løse felleskapets oppgaver, det vi trenger er politikere som tar ansvar. Derfor er det viktig at vi får rødgrønne ordførere i flest mulig kommuner etter høstens valg, slik at de kan motvirke regjeringens politikk for privatisering og skattekutt, sier Mette Nord.