Rød­grønne kommuner er en brann­mur mot høyre­sidas iver etter å konkurranse­utsette

– Det vesentlige er hvem som styrer i kommunene. Med et stort flertall rødgrønne kommuner ser vi en tydelig nedgang i konkurranseutsettingen, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

28.12.2018 av Nils Fredrik Hansen

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 fikk Ap, Sp og SV, de rødgrønne partiene, til sammen 300 ordførere. Det er avgjørende for å unngå ytterligere privatiseringer av offentlige tjenester at valget til høsten gir et minst like godt resultat, mener Nord.

– Jeg tror det er to årsaker til at trenden har snudd. Den ene er at vi har et flertall rødgrønne kommuner. Den andre at vi nå har fått gode, eller riktigere: dårlige, erfaringer med konkurranseutsetting og hva det faktisk fører til, sier hun.

Vi har sett hvor sårbare kommunene blir når viktig infrastruktur settes ut på anbud, sier Mette Nord.

– Rødgrønne kommuner er en brannmur mot høyresidas iver etter å konkurranseutsette tjenestene, legger hun til.

Les hele saken i Dagsavisen