Retten avviser krav om å sende Aleris-saken til EFTA-domstolen

(Foto: Fagforbundet / Nils Fredrik Hansen)

– Nå har vi sett at Aleris til og med vil bruke EØS-avtalen for å hindre våre medlemmers grunnleggende rettigheter som arbeidstakere. Heldigvis avviser dommeren kravet om å be EFTA-domstolen om å gripe inn i denne saken, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

19.12.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.12.2018

Det sentrale i Aleris-saken er at selskapet har omgått arbeidsmiljøloven ved at de har brukt selvstendig næringsdrivende «konsulenter» til å drive helt ordinært omsorgsarbeid innen rus og psykatri.

Oppsiktsvekkende: (Foto: Fagforbundets leder Mette Nord mener Aleris-saken viser hvor vanskelig det er for vanlige arbeidsfolk å havne i en konflikt med et milliardkonsern som Aleris. )

– Våre medlemmer har gått til sak mot Aleris for at retten skal slå fast at de hele tida har vært ordinære arbeidstakere. Samtidig har de krevd etterbetalt det de ytelser de skulle hatt etter arbeidsmiljøloven, ferieloven og tariffavtalen, sier Nord.

37 har saksøkt Aleris

Totalt har 37 av Fagforbundets medlemmer nå saksøkt Aleris. 24 av dem er med i rettssaken som starter i Oslo Tingrett 14. Januar.

Nå hevder altså Aleris at det vil være i strid med EØS-avtalen dersom retten imøtekommer kravet fra våre medlemmer om at de er arbeidstakere i tråd med i arbeidsmiljøloven.

– Jeg er veldig glad for at dommeren i Oslo tingrett slår fast at forholdet mellom bestemmelsene om arbeidstakerbegrepet i EØS-avtalen og den norske arbeidsmiljøloven er «relativt avklart» i rettspraksis. Det er i tråd med Fagforbundets syn.

Viktig med rask avklaring

Fagforbundet er også fornøyd med at Oslo tingrett ser at de som har gått til sak står en vanskelig situasjon på arbeidsplassen i Aleris, og at det er viktig for dem å få en rask avklaring.

– Aleris bruker prosessen og dyre advokater for å hindre at arbeidstakerne fremmer sine krav. De gjør det vanskelig og krevende å reise krav. Ved at andre omsorgsarbeidere skremmes fra å reise sak, foreldes deres krav løpende, og eierne av Aleris sitter igjen med gevinsten som skulle gått til å betale arbeidsfolk en anstendig lønn, påpeker Nord.

Håpløst for vanlige arbeidsfolk

Hun mener Aleris-saken viser hvor håpløst det kan være for vanlige arbeidsfolk dersom de havner i en konflikt med et milliardkonsern som Aleris.

– Våre medlemmer krever de samme rettighetene som andre arbeidsfolk har. Da blir de møtt med skarpskodde advokater fra flere store advokatfirmaer som til og med forsøker å sende saken til Luxembourg for å hindre grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Kreativiteten og grådigheten ser ikke ut til å ha noen grenser! Heldigvis lot ikke Oslo tingrett seg overtale, sier Nord.

NHO må rydde opp

Denne saken viser nok en gang at norske arbeidsgivere og NHO-bedrifter bruker EØS-avtalen mot arbeidstakere.

– Hittil har vi sett det i privat sektor, men nå bruker de også EØS-avtalen mot Fagforbundets medlemmer som jobber i den offentlig finansierte velferden. Aleris mener at EØS-avtalen er til hinder for at helt ordinære omsorgsarbeidere oppnår status som arbeidstakere i Norge.

Oppsiktsvekkende

Standpunktet er etter Fagforbundets skjønn svært oppsiktsvekkende.

– Nå må NHO rydde opp og få slutt på dette. Slike angrep på arbeidsfolk kan undergrave oppslutningen om EØS-avtalen blant våre medlemmer og tillitsvalgte, mener Mette Nord.