Enige om å bli enige om pensjon for private barnehager i 2019

PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta ble enige om veien til ny pensjon. F. v.: Espen Rokkan, PBL, Anne Lindboe, PBL, Trond Ellefsen, Delta, Anne Green Nilsen, Fagforbundet og Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet. (Foto: Marianne Billing)

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL er enige om å bli enige om en ny pensjonsordning for PBL-området under mellomoppgjøret 2019.

19.12.2018 av Geirmund Jor

18. august startet lønnsoppgjøret mellom PBL og de tre fagforbundene som organiserer medlemmer i PBL-området. PBL består av om lag 27.500 ansatte i 1.750 medlemsbarnehager. I løpet av to dager var målet å bli enige om lønn, pensjon og øvrige bestemmelser i hoved- og hovedtariffavtalen for PBL-området.  Det ble de ikke og tok pause til 10. september. Da ble partene enige om rammene for lønnspoogjøret, men ikke pensjon. 

– Det tar tid å bli enige om store endringer i pensjonsordninger. Vi har fortsatt mye arbeid å gjøre, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen. Torsdag denne uka møttes partene på nytt, og ble enige om en avtale som skal styre det videre arbeidet.

Avtalen legger klare føringer om hva den nye pensjonsavtalen skal inneholde, og gir også partene en stram tidsplan for enighet innen mellomoppgjøret til våren. Målet er at en ny ordning trer i kraft samtidig som den nye pensjonen i offentlig sektor, altså 1. januar 2020

– Det har vært jobbet i mange år med å få på plass en ny pensjonsordning. Derfor er det veldig gledelig å konstatere at vi ser konturene av en ny barnehagepensjon om er bra for medlemmene. Det var viktig for oss å få til en ordning som var lik for kvinner og menn, livsvarig og som sikret alle en bra pensjon. Prinsippene som ligger tikl grunn for avtalen vi har inngått, sikrer disse viktige verdiene. Så er det opp til oss å få fram en avtale før oppgjøret i vår. Det tror jeg vi skal få til, sier Nilsen.

 

Dette er partene enige om

Barnehagepensjonen skal bygge på følgende:

  • Alle år i jobb skal gi alderspensjonsopptjening, og pensjonsutbetalingene skal være livsvarige.
  • Opptjening skal skje «fra første krone», og være kjønnsnøytral.
  • Pensjon skal kunne tas ut fleksibelt, p.t fra fylte 62 år, og skal kunne kombineres med arbeidsinntekt.
  • Barnehagepensjonen skal kunne innføres fra 01.01.2020.

Føringer for prosessen videre:

  • Partene er etter forhandlingene enige om mange av de viktigste prinsippene for den nye PBL-pensjonen:
  • Alderspensjonselementet skal reguleres med avkastning, både i opptjenings- og utbetalingstiden.
  • Dagens AFP skal gradvis tilpasses nivåene i ny AFP i offentlig og privat sektor ved å gi et pensjonstillegg på toppen av ordinær alderspensjon.
  • Uføreytelser og barnepensjon videreføres som i dagens HTA.
  • Ektefelle- og samboerpensjon søkes erstattet med en økning i gruppelivsforsikringen.
  • Partene skal videreutvikle seniortiltak i PBL-området. Det skal blant annet ses på innretning av ordningen, uttakstidspunkt i forhold til prinsipp om levealdersjustering, og omfang.