Brannkonferansen 2015

Brannkonferansen 2015 ble arrangert på Scandic Lerkendal i Trondheim 17.-19.mars. Totalt hadde konferansen 150 deltakere.

10.04.2015 av Jarle Kristoffersen
Sist oppdatert: 06.05.2015

Brannkonferansen 2015 ble arrangert på Scandic Lerkendal i Trondheim 17.-19.mars. Konferansens første dag var i regi av Trøndelag brann- og redningstjeneste som har fått bygget fire nye brannstasjoner og 110-sentral. Deltakerne fikk et innblikk i prosessen som bar preg av brukermedvirkning og de fikk omvisning på de nye brannstasjonene og 110-sentralene. De to øvrige dagene stod tema som nærpolitireformen, kreft blant brann- og redningspersonell, yrkesskadeerstatning, BurnCamp & Bjørnis, tariff 2016-2018, pensjon, sikkerhet under utrykning, redningsfridykking, rekruttering av kvinner til beredskapsstillinger, "Mens du venter på ambulansen" og kommunenes bruk av tildelte midler til opplæring av deltidspersonell på programmet. Presentasjoner er vedlagt.

I forbindelse med konferansen ble også arrangert årsmøte- og medlemsmøte i Norsk brannmannsforum (NBMF). Referat er vedlagt.

Brannsjefseminaret 2015 ble arrangert i tilknytning til konferansen, med temaene beredskap og organisering med fokus på ROS-analyse og muren mellom forebyggende og beredskap,

Totalt var det om lag 150 deltakere på konferansen.

Tid og sted for Brannkonferansen 2016 er ennå ikke fastsatt, men dersom du har gode tips til tema og innledere må du gjerne sende det til jarle.kristoffersen@fagforbundet.no.