Enighet i private barnehager (PBL)

PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta ble enige om veien til ny pensjon. F. v.: Espen Rokkan, PBL, Anne Lindboe, PBL, Trond Ellefsen, Delta, Anne Green Nilsen, Fagforbundet og Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet. (Foto: Marianne Billing)

Partene i tariffoppgjøret for PBL, Private Barnehagers Landsforbund, har kommet til enighet om en ny tariffavtale.

10.09.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 27.09.2018

Vi er fornøyd med at oppgjøret er i havn. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent. Partene avtalte en videre prosess om ny pensjonsordning, sier forhandlingsleder for Fagforbundet, Anne Green Nilsen.

Last ned plakat til å henge opp på arbeidsplassen

Pensjon - ytelsesordningen videreføres

  • Ansatte som er omfattet av den midlertidige innskuddsordningen skal 31. desember 2018 meldes inn i ytelsesordningen, dersom ikke annet avtales.
  • Ansatte som har tapt på å være omfattet av denne ordningen ved en slik innmelding ytes lønnskompensasjon som om de hadde vært tilsluttet ytelsesordningen fra 1. mai 2018. 
  • Ansatte som har hatt bedre ytelser enn de ville fått i ytelsesordningen beholder disse. 
  • Partene er enige om en videre prosess fram mot en ny pensjonsordning, og har som mål at en ny tjenestepensjon senest skal kunne tre i kraft 1. januar 2020.

Se protokollen for mer informasjon om oppgjøret

Skal gjennomgå minstelønnssystem

Minstelønnssatsene reguleres virkning fra 1. mai 2018.

I tariffperioden 2018 – 2020 nedsettes det et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå dagens minstelønnssystem i PBL sett i forhold til garantilønnssystemet i KS-området.

Bruk av masterkompetanse

Partene skal i løpet av denne tariffperioden kartlegge status rundt bruk av masterkompetanse, og identifisere på hvilken måte slik kompetanse kan benyttes i PBL-barnehagene fremover, for å gi best mulig kvalitet til barna.