Ingeniører - bli med i Fagforbundet!

Ingeniører er med på å bygge Norge, og i en ny film viser vi hvorfor ingeniører bør være medlem i Fagforbundet.

18.05.2017 av informasjonsavdelinga

Som ingeniør og ingeniørstudent står du overfor et langt karriereliv, med flere muligheter enn tidligere generasjoner. Ingeniører og andre høgskoleutdannede er en stadig voksende gruppe i Fagforbundet, og gjennom samarbeidet LO ingeniør, jobber Fagforbundet for å gi dem det beste tilbudet, både faglig og lønnsmessig.

Fagforbundet for deg som er ingeniør

Vi trenger LO

Janike Marlen Rype er ingeniør og medlem i Fagforbundet, og dermed også en del av LO-familien.

– Det beste med LO er de grunnleggende kjerneverdiene som solidaritet, rettferdighet, likeverd og arbeid til alle, sa ingeniøren under lanseringen av LO Ingeniør.

Se ingeniøren fortelle mer om hvorfor hun valgte LO: Opptatt av å finne løsninger

– Vi trenger LO.  Den arbeidslivspolitikken som føres nå blir det mye kamp om og det er trygt og godt å vite at LO engasjerer seg på vegne av mange ulike yrkesgrupper.  Uavhengig av om man er faglært eller ufaglært og om man er syk eller frisk.

Brenner for detaljene

Ingeniører brenner for samfunnet og de små detaljene i hverdagen. Fagforbundet har også et bredt samfunnsengasjement, som strekker seg ut over lønns- og arbeidsvilkår. Som medlem er ingeniører derfor med på å påvirke samfunnsutviklingen.

Fagforbundets medlemmer med ingeniørutdanning finner vi i en rekke forskjellige stillinger innen energisektoren, IKT, vann og avløp, bygg, brann- og redning, på sykehus og innen byutvikling og teknisk etat. Felles for alle er at de står sterkere sammen, med et fagforbund i ryggen som har et bredt samfunnsengasjement, som strekker seg forbi lønns- og arbeidsvilkår!

Les mer om LO Ingeniør