Fra omsorgsarbeider til helsefagarbeider

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Mange vet at man kan søke autorisasjon som helsefagarbeider hvis man allerede er omsorgsarbeider, men ikke alle vet hvordan man egentlig går fram og heller ikke hva som er fordeler og ulemper ved dette.

08.11.2016 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 24.11.2016

Koster penger

I tariffoppgjøret 2012 gjorde Fagforbundet en formidabel innsats for å løfte helse-fagarbeidernes pensjonsvilkår.

Helsefagarbeiderne har en særaldersgrense på 65 år, tilsvarende det hjelpepleierne i lang tid har hatt. I tillegg kommer den såkalte 85-års regelen som sier at hvis summen av alder og tjenestetid til sammen er 85 år, kan du gå av inntil tre år før, altså når du fyller 62.

 

Søk i Altinn

Hvis du har autorisasjon som omsorgsarbeider, og ønsker å konvertere denne til autorisasjon som helsefagarbeider, gjør du dette i Altinn. Søk om autorisasjon som helsefagarbeider – der du får beskjed om å laste opp vitnemål, legger du ved et word-dokument der du skriver at du søker konvertering. Alle som søker om autorisasjon eller lisens må betale et saksbehandlingsgebyr på kroner 1 665,-. Unntaket er student- og turnuslisenser.

 

Stort sett en fordel

Konvertering til helsefagarbeider vil være en fordel for de aller fleste, i alle fall om du går med tanker om å ta ut tidligpensjon. Men, har du kort opptjening eller vil jobbe så lenge som mulig, er det ikke så lurt. En omsorgsarbeider har aldersgrense 70 år. Hvis du er oppi årene, og har litt få opptjeningsår, kan det være en fordel å kunne jobbe til du er 70. Da får du ekstra år du kan tjene opp rett til pensjon.

Som omsorgsarbeider kan du (som oftest) likevel gå av med tjenestepensjon når du fyller 65 på grunn av tidligpensjonsreglene. Det er alltid lurt å ta en prat med pensjonskassa du er medlem i, før du søker konvertering til helsefagarbeider.