Ferskingen og veteranen i Kulturbarnehagen

Kreativitetens voktere i Kulturparken FUS-barnehage: Daglig leder Kristin Nyberg og pedagogisk leder Maren Løken. (Foto: Privat)

Hvorfor er de estetiske uttrykkene så viktige å bruke i barnehager? Møt to ansatte i kulturbarnehage som brenner for at barn skal få bruke hele seg til å lære og erfare og få tips til hva du kan gjøre i din barnehage.

11.03.2018 av Ellisiv Solskinnsbakk

Allerede når du åpner døra inn til Kulturparken FUS-barnehage, bærer det bud om noe ekstra. For det er pianomusikk der, men ikke fra høyttaler. Det sitter en ansatt og spiller rolig, mens noen av barna leker rundt om i rommet. Andre har satt seg ned for å høre på.

Veteranen og ferskingen

De fleste som jobber her, har ikke bare tilfeldigvis havnet i en kulturbarnehage. De brenner for de estetiske fagene. Vi møter to av dem, en ny og en ikke fullt så ny i faget: Maren Løken, som begynte som pedagogisk leder i høst, og Kristin Nyberg, som er daglig leder og har jobbet der siden begynnelsen i 2005.

Ferskingen: Maren Løken

Hvorfor begynte du å jobbe i kulturbarnehage?

– Jeg har sjøl vokst opp veldig tett på musikk og forming. Det har gitt meg mye verdi i livet og det er så mange små øyeblikk fra min barndom som jeg ønsker å dele med «mine» barn i barnehagen, forteller Maren Løken.

Hvordan jobber dere for å få plass til kultursatsinga i hverdagen?

– Det er ikke alltid så mye som skal til, tenker jeg. Vi finner kultur i alt vi gjør. Vi må bare åpne øynene litt og se etter. Det er så fort at man tenker at kultur, det er noe bestemt, som teater, musikk, forming, mens kultur er jo egentlig alt det vi omgir oss med.

Når har du det aller best på jobben?

– Det er rett og slett de små øyeblikkene hvor barna kommer med en idé, begynner å fantasere eller kommer med en tanke som jeg også tenner på og tenker: Det hadde vært morsomt, det må vi gjøre noe mer ut av! Det er det som er det magiske med barna, de har så mange ferske, gode og ville fantasier som jeg føler sjøl at jeg har slutta å tenke. Det gir meg små drypp som gjør at jeg vil fortsette å skape og være kreativ og finne på ting sammen med dem. Det er sånt som skaper hverdagsmagi. Sjøl om vi voksne har kommet lengre på livets vei og tror vi har funnet fasiten på ting, så slutter vi aldri å lære. Det er jo noe av det fine med å jobbe i barnehage 

Hva får barna ut av å gå i en kulturbarnehage?

– Jeg håper at vi kan gi dem innspill og verktøy som hjelper dem til å se at ting ikke alltid må være på en bestemt måte. Vi forsøker å unngå at de låser seg fast i forventninger fra voksne og omverdenen. Ingen barn er like, derfor ønsker vi å pøse på med ulike uttrykksformer sånn at alle kan finne noe som treffer dem. Det er ikke vi som skal bestemme hva som er rett for dem. Det er ikke vi voksne som alltid skal ha svarene – vi skal stille spørsmålene, også.

Veteranen: Kristin Nyberg

Hva er en kulturbarnehage?

– For meg handler kulturbarnehage om å se og anerkjenne hele mennesket. Vi er ikke bare kommende akademikere, vi trenger å bruke hele oss og alle de evnene som ligger i oss. Der tror jeg at de estetiske verdiene er svært viktige.

Hvorfor er det bra for barna?

– Jeg tror de trenger å få forskjellige inntrykk fra oss for å finne noe som tiltaler akkurat dem. Vi voksne må sørge for å gi dem variasjon i metodene og verktøyene. Vi kan for eksempel gå på museer, se på bilder, holde på med ulike materialer, så håper vi at barna kan finne ett eller annet oppi dette mangfoldet som kan bli deres eget, som kan bli deres måte å uttrykke seg på som føles naturlig og ekte for dem. De kan få et språk for noe som er inni seg. Og så håper og tror jeg at de beholder forskjellige måter å uttrykke seg på gjennom resten av livet sitt.

For Kristin Nyberg er det også viktig at man ikke bare tenker på de største barna.

– De minste har også behov for å uttrykke seg på ulike måter. De er også kulturbrukere. Vi prøver å få til at de minste for eksempel skal få sett forskjellige forestillinger eller få kontakt med ulike materieler som de kan holde på med og uttrykke seg med.

Hvordan klarer dere å opprettholde kultursatsingen i en travel barnehagehverdag?

– Det å få inn de estetiske fagene, begynner når vi planlegger. Da tar vi for oss rammeplanen med de sju fagområdene og stiller spørsmålet: hvordan kan vi jobbe gjennom musikk og forming for å belyse de fagområdene og temaene.

Kult med kullstift! Barn i Kulturparken FUS tegner kroki. Ellisiv Solskinnsbakk (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Musikk er gull for språket

– Musikk, for eksempel, er utrolig takknemlig i forhold til mange temaer. Rytme fører deg fort inn i matematikkens verden, for der har du jo telling. Språkutvikling og musikk er også knyttet tett opp mot hverandre. Vi vet at det å holde mye på med musikk, det vil styrke språket også. For meg har det vært veldig mye med dette med kontakt, vennskap, nærhet, det å være i et felleskap. Jeg ser at musikken er superviktig i forhold til det. For eksempel så har vi hatt barn som har kommet hit og ikke kunnet ett ord norsk, men gjennom musikken så klarer man likevel å komme sammen og føle et felleskap hvor du ikke trenger å prestere noe språklig, da.

Må dempe prestasjonsangsten

– Det er ett eller annet som skjer når barna blir sånn fem-seks år, da får de en slags prestasjonsangst. Det de gjør skal gjerne være likt det de andre gjør. Da må vi presentere dem for aktiviteter hvor de ikke trenger å henge seg for mye opp i detaljer, for eksempel er kroki (=hurtig skisse av en levende modell, se video lenger ned i artikkelen) helt glimrende til dette. Det er ingenting som er feil i kroki, understreker Kristin Nyberg.

Tips fra Kristin: Jordkunst

Land art – jordkunst, det har vi gjort en del. Gå ut i naturen og finne materialer, prøve å omskape ett lite område i naturen til noe som er kunst. Samle inn masse blader og lage en linje med blader langs en fin trerot. Så lar man det være så andre som går på tur kanskje kan oppdage det. Når man vender tilbake med barna etter en stund kan man se hva naturen har gjort med det lille kunstverket vårt. Har det regnet? Har det kommet mark på bladene, kanskje har de fløyet bort – hva har skjedd? Og da får du også inn mye i forhold til natur og kanskje noe om miljøvern. For jeg tenker at er du mye ute i naturen så lærer du å bli glad i den, og blir du glad i den, da har du lyst til å ta vare på den! Mange ting spiller inn. 

Tips fra Kristin til andre barnehager som ønsker å jobbe mer med estetiske uttrykk:

  • Alt starter i planleggingsfasen. Ta for deg rammeplanen og tenk på hvordan du kan belyse områdene gjennom estetiske uttrykk.
  • Ta utgangspunkt i det barna er interessert i. Se og observere hva barna er opptatt av! Kanskje er de akkurat nå opptatt av pinner - og da kan man tenke litt videre: Hvordan kan vi utvikle denne interessen de holder på med akkurat nå? Kanskje kan man kjøpe inn litt ull og lage pinnedyr? Eller man kan jobbe med å lage skulpturer på utelekeplassen eller ute i skogen når man går tur, samle inn ting.
  • Oppsøk idebanker som finnes rundt omkring, f.eks ulike nettsider.
  • Bruk gode materialer! Heller færre materialer, hvis det blir dyrt.

Tipsvideo i anledning Barnehagedagen 2018: Kulturparken FUS tegner kroki med barna

Kult med kull! Se barn i Kulturparken FUS-barnehage tegne kroki for første gang. Kroki er å lage en rask skisse av en modell - gøy og frigjørende fordi man slipper å henge seg opp i detaljer. Perfekt å gjøre med barn!

 

Les mer om Barnehagedagen på våre nettsider