Følg klimakonferansen Broen til framtiden

Klimakonferansen Broen til framtiden 9. mars strømmes. Du kan følge med her fra 09-16. Konferansen handler om klimajobber, verdier og visjoner, naturmangfold, biodrivstoff, reiseliv og forbruk.

08.03.2018 av Informasjonsavdelinga

Fagforbundet er med i alliansen Broen til framtiden som hvert år arrangerer en stor klimakonferanse med samme navn. 

Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinninga. 

Rettferdig omstilling står øverst på agendaen for fagbevegelsens klimaarbeid. Den norske kirke og mye av miljøbevegelsens brenner for global klimarettferdighet. Broen til framtiden tar rettferdighetsdebatten, i et forsøk på å bygge bro for et felles verdigrunnlag i klimakampen.

Innhold på konferansen:

  • Hvor er vi og hvor vil vi? Med blant andre Arne Johan Vetlesen
  • Hvem bygger det nye Norge og hva skal vi satse på?
  • Er rettferdig omstilling fra olje mulig?
  • Parallellsesjoner hvor du kan velge blant ulike tema
  • Faglig påfyll, motivasjon til klimakampen og politisk debatt.

Se program på konferansen nettside

Nå også som TV-serie på NRK Kunnskapskanalen

Konferansen «Broen til framtiden» har vært arrangert fem ganger, og det er nå laget en TV-serie som tar opp forskjellige sider ved grønn omstilling. Den første episoden gikk lørdag 10. februar og de neste blir sendt på NRK2 lørdager kl. 18., den 17. februar, 24. februar og 3. mars. Serien er produsert av Medieseksjonen og forskergruppa Journalistikk, klima og globalisering, ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Blant deltakerne i programmene er Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, nestleder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i EL og IT forbundet, Ingeborg Midttømme, biskop i Møre og Romsdal, og Andreas Ytterstad. 

TV-serien om Broen til framtiden på Kunnskapskanalen kan du se her

Mer om alliansen

Alliansen består i tillegg til Fagforbundet, av LO i Oslo, Norges tjenestemannslag, Naturvernforbundet, Naturviterne, Framtiden i våre henderGreenpeaceDen norske kirkeConcerned Scientists NorwayNatur og ungdomBesteforeldrenes klimaaksjonKlimavalgalliansen og For velferdsstaten.

Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har alliansen vist at et grønt skifte er gjennomførbart, med langt mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På denne konferansen får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser.