Landsstyremøtet åpnet med energisk kampvilje

Mette Nord på landsstyremøtets åpningsdag. (Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundets landsstyre har vedtatt tre nye uttalelser på følgende områder; EUs tredje energimarkedspakke og norsk deltakelse i ACER, pensjon i hovedoppgjøret og økt satsing på barselomsorg.

07.03.2018 av Birgit Dannenberg

Landsstyrets tre uttalelser:

Fagforbundet sier et foreløpig nei til EUs tredje energimarkedspakke

Hovedoppgjøret må bli et pensjonsoppgjør

Fagforbundet krever økt satsing på barselomsorgen

På landsstyremøtets åpningsdag la Mette Nord ikke skjul på skuffelsen over å ha en borgerlig regjering. Hun oppfordret til å samle kreftene i organisasjonen og jobbe for bedre tider.

En av Nords tydeligste budskap på åpningen av landsstyremøtet var fortsatt å bygge opp under Fagforbundets fagligpolitiske arbeid. Hun understreket betydningen av å ta politisk standpunkt og jobbe for å få gjennomslag for politiske beslutninger med resultater som kommer medlemmene til gode. Kampen mot privatisering er et eksempel på Fagforbundets iherdige innsats for vern av arbeidsplasser.

Suksessliste fra Oslo

Randi Færøvik fra Oslo kunne rapportere om formidable resultater i hovedstaden i løpet av bare 2 ½ år. Lista var lang, blant annet 300 nye stillinger i hjemmetjenesten, 1450 nye barnehageplasser, Oslo som Europas miljøhovedstad, 19 km med nye sykkelveier, 190 nye lærerstillinger og gratis AKS (aktivitetsskole) for mange. Dette høstet imponert applaus fra salen.

For mange uorganiserte

Mindre oppmuntrende er den lave organisasjonsgraden i Norge. Nærmere 1,2 millioner arbeidstakere er uorganiserte. Fagforbundet ser det som en prioritert oppgave å ta tak i dette. Mette Nord bruker sterke ord:

– Norges velstand og rikdom er basert på sterke fagforeninger.

Men det er helt essensielt at fagforeningene ikke slåss om medlemmene seg imellom. Mette Nords innledning var preget av en energisk kampvilje uten å forårsake konflikt. Gjentatte ganger ble det sagt at Fagforbundet skal bite i seg negative kommentarer og heller heie frem gode resultater.

Skal heie frem rødgrønt samarbeid

Fagforbundet skal være en konstruktiv brobygger og ikke krangle internt i LO-systemet. Målet må være å skape ikke bare gode arbeidsplasser, men også et godt arbeidsliv som gir gode tjenester. Det krever et sterkt Arbeiderparti og godt samarbeid med andre rødgrønne partier.

– Vi må engasjere oss og komme i gang, sa en svært energisk Mette Nord i sin åpningstale.

I den påfølgende debatten ble det fra landsstyremedlemmene gitt uttrykk for frustrasjon over kommunereformen i nord, det ble snakket om videre arbeid med #metoo-kampanjen og om å ta standpunkt til Acer-avtalen. Saker som Mette Nord kunne love var til inspirasjon for videre arbeid.