Gratulerer med kvinnedagen alle sammen!

Kampen for hele, faste stillinger fortsetter. Les Fagforbundets leder Mette Nords hilsen om likestilling og 8. mars, og se #MeToo-film.

07.03.2018 av Informasjonsavdelinga

Det har uten tvil skjedd mye siden fyrstikkarbeiderskene fikk lov til å organisere seg i 1890. Det har skjedd mye siden kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913, og siden 1981 – da vi fikk landets første kvinnelige statsminister med Gro Harlem Brundtland.

Siden Gros dager har likestillingen på mange områder gått veldig fort, men det er likevel langt fram. Det er mange kamper igjen å vinne. Derfor er det fortsatt like viktig å markere 8. mars.

Intervju med Mette Nord: Likestilling mellom kjønnene er den viktigste kampen

Like viktig i dag!

Noen sier dagen ikke er så viktig lenger. Men, husker dere alle som gikk i 8. mars tog i 2014 – mot reservasjonsretten for abortleger som Høyre og FrP-regjeringen ville innføre? Det store engasjementet mot, førte til at regjeringen måtte droppe forslaget sitt. Det viser at det nytter å ta kampen når vi står sammen.

For et år siden møtte mer enn 10 000 kvinner opp på Youngstorget og demonstrerte under hovedparolen: Kamp mot vold og voldtekt – rettsikkerhet for kvinner nå. En kamp som langt fra er vunnet, en kamp som fortsatt må kjempes.

En annen parole som har gått igjen 8. mars er kravet om likelønn og hele og faste stillinger.

I 2017 lød parolen slik mange steder: Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag!

I dag lyder den: Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå!

Eller hva med: Likelønn NÅ! Aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker.

Vi var vunnet noen kamper

Det er viktig å minne oss sjøl på seirene som er vunnet, og ikke minst hvordan vi vant dem.

Vi vant en stor seier i juni 2013 da Stortinget vedtok et lovforslag hvor det står at du kan kreve stillingsprosent tilsvarende faktisk arbeidet tid over 12 måneder. Denne loven kom etter langvarig, felles innsats fra fagbevegelsen og gjennom faglig-politisk samarbeid med de rødgrønne partiene.

Men dette holder ikke, dere!

Loven har en hake ved seg: Det står at retten til utvidet stilling ikke gjelder, dersom arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger foreligger.

Det samme forbeholdet finner vi igjen i lovverket der det står at arbeidsgiverne fortrinnsvis skal ansette folk i fulle stillinger. Her står det at arbeidsgiverne plikter det, men bare dersom det er praktisk gjennomførbart.

Dette holder ikke, dere! Vi får ikke ned andelen deltidsarbeid på denne måten. Derfor skal vår oppmerksomhet og kamp for hele stillinger rettes mot å få vekk disse formuleringene i lovverket. Arbeidsgivere må rett og slett legge til rette for at det faktisk er mulig å ansette i hele stillinger. Og siden det er flest kvinner som jobber deltid – dette er kvinnekamp, og vi har mange menn med oss.

#MeToo og #ikketilforhandling

#MeToo – fra taushet til kvinnekamp er årets hovedparole mange steder i landet. Seksuell trakassering, vold og diskriminering av kvinner har skapt overskrifter over hele verden gjennom kampanjen.

Her i landet tok kvinner i politikk og fagbevegelse initiativet til en liknende kampanje som fikk navnet #ikketilforhandling. Deres historier handler om krenkende opplevelser i arbeid og i organisasjonslivet. Under kan du se vår video hvor kvinner forteller andre kvinners historier. Den gjør sterkt inntrykk fordi historiene er sanne, nære og kanskje gjenkjennelige.

Verden blir et bedre sted!

Jeg ønsker dere alle god 8. mars! Verden blir et bedre sted for alle med like rettigheter for kvinner og menn. Gratulerer med dagen!