LO går for samordnet oppgjør

Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Birgit Dannenberg

LOs representantskap har vedtatt hovedlinjene for lønnsoppgjøret 2018. Representantskapet samlet seg om et samordnet oppgjør.

27.02.2018 av Informasjonsavdelinga

Det betyr at LO vil ha et oppgjør der LO forhandler for hele LO/NHO-området under ett. Samtidig stilte et samlet LO seg bak Fellesforbundets krav om kompensasjon for reise, kost og losji. Bestemmelsen må endres slik at arbeidsgiver ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstakere som sendes på oppdrag over på den enkelte arbeidstaker, heter det i LOs kravdokument. Du kan lese hele den tariffpolitiske uttalelsen her.

AFP blir viktig

LO vil bruke penger i årets lønnsoppgjør på å tette hullene som gjør at mange mister tidligpensjonen AFP.

AFP kommer til å bli det viktigste kravet for LO i tariffoppgjøret. Det er hovedgrunnen til at det i år blir et samordnet oppgjør.

– Hele LO-fellesskapet må stå bak

– Mye står på spill i år, sa Fagforbundets leder, Mette Nord til Fagbladet.

Når det gjelder tjenestepensjon og spesielt AFP, var hun klar på at både offentlig og privat sektor har felles utfordringer, og at det er viktig at hele LO-fellesskapet står bak kravene om å sikre sliterne i norsk arbeidsliv.

Pensjonsutfordringer i kø

– Vi skal sikre dem en pensjon å leve av, og ikke en som de kan overleve på, sa hun. Forhandlingene om en eventuell ny pensjonsordning for offentlig sektor har frist fredag 2. mars og er omtalt i LOs tarifpolitiske uttalelse i generelle ordelag. «LO legger til grunn at en ny offentlig tjenestepensjon skal utformes i tråd med LO-kongressens vedtak om pensjon i 2017. En ny offentlig tjenestepensjon må ha en god sosial profil og sikre at de som ikke makter å kompensere for levealdersjustering har en reell mulighet for tidlig avgang. Videre må ordningen utformes slik at særaldersgrenser og grunnlovsvern ivaretas på en god måte», heter det blant annet i vedtaket.