Internasjonal kampanje mot kjønnsrelatert vold på arbeidsplassen

ILO (International Labour Organization) ønsker på sin kongress i juni å utarbeide et internasjonalt regelverk mot kjønnsrelatert vold på arbeidsplassen. (Foto: Illustrasjon: ITUC)

35 prosent av verdens kvinner er utsatt for vold. Med kampanjen "23 days - Stop gender-based violence at work" oppfordrer internasjonal fagbevegelse myndighetene rundt om i verden til å sette temaet på dagsorden.

28.02.2018 av Birgit Dannenberg

Seksuell trakassering er ikke akseptabelt

Fagforbundet har satt arbeidet mot seksualisert vold og trakassering høyt i mange år. Leder Mette Nord er tydelig når hun mener problemet må bekjempes:

– Særlig på arbeidsplasser med midlertidig ansatte, så ser vi en maktubalanse som kan legge til rette for trakasserende adferd, både seksualisert og maktmisbruk for øvrig. Kjemper man om oppdrag eller om å få jobb, er man i en særdeles underordna posisjon som lett kan utnyttes av en overordna til å skaffe seg egne fordeler. Det er helt uakseptabelt.

ITUCs kampanje "23 days - Stop gender-based violence at work" ønsker å påvirke regjeringer over hele verden til å støtte opp om en ILO-kongress (International Labour Organization) rundt temaet.

35 prosent av verdens kvinner er utsatt for vold

Kjønnsrelatert vold og trakassering er fremdeles et av de mest vanlige og aksepterte brudd på internasjonale menneskerettigheter. Tall fra verdens helseorganisasjon WHO viser at 35 prosent av verdens kvinner over 15 år har opplevd seksuell eller fysisk vold i hjemmet, i sitt nærmiljø eller på arbeidsplassen.

Mangler et internasjonalt lovverk

Det er enda ikke vedtatt noen internasjonale lover som kan sette en stopper for problemet. I juni 2018 vil ILO anbefale å utforme et globalt regelverk mot «Violence and Harassment against Women and Men in the World of Work», inkludert kjønnsrelatert vold.

 

Fra ITUCs kampanje mot vold og trakassering av kvinner på arbeidsplassen. Illustrasjon: ITUC (Foto: Illustrasjon: ITUC)