7 av 10 nordmenn mener det bør bli vanskeligere å ta ut profitt på velferdstjenester

Illustrasjonsfoto: Et overveldende flertall i befolkningen ønsker ikke at det skal være mulig å tjene penger på å drive velferdstjenester. (Foto: Fagforbundet)

En undersøkelse Klassekampen har gjort viser at 68 prosent mener det bør bli vanskeligere å ta ut profitt fra drift av sykehjem, barnevern og barnehager.

02.01.2018 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 11.01.2018

Stadig flere støtter Fagforbundet i kampen mot at kommersielle aktører skal tjene penger på å drive velferdstjenester, viser en ny undersøkelse gjort av Sentio. Fagforbundets leder, Mette Nord, har ved flere anledninger tatt til orde for at kommersiell velferd må kontrolleres og mener penger som bevilges til velferd, skal gå til velferd. 

I Aftenposten: Feil av NHO å friskmelde bemanningsbransjen

– Det er et overveldende flertall mot profitt i velferden. Dette bekrefter det tidligere undersøkelser har vist, nemlig at skaffefinansierte velferdstjenester skal drives i offentlig egenregi og ikke av profittbaserte selskaper, sier Fagforbundets leder Mette Nord til Klassekampen. 

7 av 10 er helt eller delvis enige i at det bør bli vanskeligere å ta ut profitt på velferd

På oppdrag fra Klassekampen har Sentio gjennomført en meningsmåling med følgende spørsmål:

«Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Det bør bli vanskeligere for private selskaper å ta ut profitt fra drift av offentlige velferdstjenester som sykehjem, barnevern og barnehager»

44 prosent av respondentene er helt enige, mens 24 prosent oppgir at de er noe enige i påstanden. 16 og 11 prosent svarer at de er henholdsvis litt uenige eller helt uenige i påstanden.