Regjeringa stopper vellykket sykefravær-tiltak i Mandal kommune

SKUFFET: ? For det første synes jeg det er veldig synd at vi ikke lenger får lov å bruke en modell som har fungert bra, og som har gitt oss lavt sykefravær. For det andre synes jeg vi har fått veldig kort tid på oss til å få på plass et nytt system med blant annet færre egenmeldinger, sier Anne Mette Foshaugen. (Foto: Maria Wattne)

I ti år har Mandal vært en foregangskommune når det gjelder å redusere sykefraværet, gjennom en ordning med ubegrenset antall egenmeldinger. Nå sier departementet stopp, skriver Fagbladet.

24.11.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.12.2017

Mandal var en kommune med urovekkende høyt sykefravær for 10-12 år siden. Gjennom et nærværsprosjekt og et tillitsbasert oppfølgingsprosjekt i regi av det landsdekkende programmet «Saman for ein betre kommune» har Mandal redusert sykefraværet til godt under landsgjennomsnittet.

Les hele saken «Mandal får ikke fortsette med ubegrenset antall egenmeldinger» i Fagbladet