Konkurranseutsetting tema på kartellkonferansen

For tre år siden ble renholderne i Forsvaret satt ut på anbud. Fafo har snakket med renholdere som ble rammet. Forskningsstiftelsen presenterte også funn fra en undersøkelse blant LO Stats medlemmer om konkurranseutsetting på Kartellkonferansen på Gol i dag.

21.11.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 24.11.2017

200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland er samlet til LO Stats kartellkonferanse som åpnet i dag.

Først på programmet sto konkurranseutsetting. Forskningsleder Sissel Trygstad og forsker Bård Jordfald i Fafo har spurt LO Stats medlemmer og befolkningen generellt om hvilke områder som egner seg best eller dårligst for konkurranseutsetting

 Norske borgere er mest skeptiske til konkurranseutsetting av myke tjenester som grunnskole og barnevern, og mer positive til konkurranseutsetting av renhold og vedlikehold av vei, forteller Trygstad.

Frp-velgere mest positive

De med bare grunnskoleutdanning er mest positive, og av de politiske partiene er det Frp-velgerne som er mest positive.

LO Stat sine medlemmer er klart mer skeptiske enn befolkningen generelt, og de mener i høyere grad enn andre at det vil svekke arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår. I befolkningen mener fire av ti at kvaliteten blir bedre, og halvparten mener valgfriheten blir større. Men skepsisen i befolkningen er økende.

Ingen god følelse

Da Solberg-regjeringen besluttet å konkurranseutsette renholderne i Forsvarsbygg i 2014 kom det som et sjokk på de ansatte. Fafo har intervjuet 28 renholdere.

 Vi ble tatt på senga alle sammen tror jeg. Godt voksne damer alle sammen omtrent. Alle trodde vi skulle ha jobb til vi gikk av med pensjon. Også får du den i fleisen. Det var ikke noe god følelse, sa en av renholderne Fafo intervjuet.

Renholdere forteller om stort arbeidspress, oppsigelsesvarsler og sexanklager

Tidspresset har blitt mye større på renholderne. De skal vaske dobbelt så mye på samme tid. Renholdsfirmaene skylder på at markedet er uhyre prissensitivt, og mener offentlige virksomheter er verst.

Tap-tap-situasjon

2. nestleder i NTL, Fredrik Thorleif Oftebro, mener både forsvaret og de ansatte har tapt.

 Det er en tap-tap-situasjon, sier Oftebro.

Han mener forsvaret har tapt ved dårligere kvalitet på renholdet, mens blant de ansatte har noen mistet jobben, noen har mistet retten til å gå av med AFP, og noen har fått dårligere lønn og pensjon og høyere arbeidspress.

Les om renholder Inger Synnøve  (59) som gikk til rettssak for å beholde står 1,3 mill. i pensjon.

Hun var en av 61 renholderne som gikk til sak mot renholdsselskapet ISS for å få beholde rettigheter de hadde hos sin gamle arbeidsgiver Forsvarsbygg, og tapte. Nå vil Arbeidsmandsforbundet og NTL anke deler av dommen.

Mer penger gir bedre kvalitet

Bård Jordfald sammenlignet kvaliteten på  jernbane i Europa. Helt på topp rager Sveits, som scorer høyest på alle kriterier. I Sveits står det offentlige selskapet SBB for nesten all persontrafikken. SBB eier også infrastrukturen. Jordfald sammenlignet jernbane med fotball og mener Sveits er i eliteserien, mens Norge ligger i andredivisjon.

 Det er ikke slik at de som har privatisert mest har den beste jernbanen. Det vi ser er at de som bruker mest offentlige midler er best, sier Jordfald.

Det er heller ingen klar sammenheng mellom organisering og kvalitet. Regjeringens jernabnereform splitter velgerne. Synet på konkurranseutsetting av jernbane følger de partipolitiske skillelinjene. Den blå blokken er mest positiv, den rødgrønne mest negativ.

Se hele debatten om konkurranseutsetting av jernbanen på youtube