Folk før profitt

Fagforbundets leder, Mette Nord på verdenskongressen for offentlig ansatte. Denne gang i Geneve. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Slagordet for den 30. verdenskongressen til PSI (Public Services International) er People over profit, eller Folk før profitt på godt norsk.

09.11.2017 av Tone Zander
Sist oppdatert: 10.11.2017

1200 tillitsvalgte fra hele verden er samlet til fem dager med diskusjoner om privatisering, varsling, ytringsfrihet, diskriminering, kvinners rettigheter og fagbevegelsens betydning for demokratiske og rettferdige samfunn.

Mette Nord er en av visepresidentene i PSI og på kongressens siste dag, trakk hun fram noen av de sakene og historiene som har gjort sterkest inntrykk på henne.

- Det å være her sammen med fagforeningskolleger over hele verden gir sterke og gode inntrykk. Selv om vi kommer fra ulike land, ulike forhold og samfunn, så er det de samme ødeleggende kreftene og mekanismene vi møter overalt. Vi står samlet mot kommersialiseringen, mot privatiseringen og angrepene på arbeidsfolks rettigheter. Vi vil bygge stater, vi aksepterer ikke at noen få skal styre og tjene seg rike, mens vanlige folk får stadig mindre, sier Nord.

Like, men ulike

Paneldebattene, som det har vært hele ni av på kongressen, fanger opp de aktuelle, politiske sakene samtidig som vi får satt dem i en global sammenheng.  Hva tenker tillitsvalgte fra Botswana om hvordan få unge mennesker med i fagbevegelsen, for eksempel? Hvordan jobber vår søsterorganisasjon i Nigeria for at kommunene skal få nok penger til tjenester for befolkningen og lønn til de ansatte? Debatten på kongressens siste dag gjorde sterkest inntrykk på forbundslederen.

- Det var forferdelig å høre hvordan journalister behandles i Tyrkia i dag, sier Mette Nord. Den tyrkiske, kvinnelige journalisten viste noen filmklipp som med all tydelighet viser at journalistene gjør jobben sin med livet som innsats.

Ytringsfrihet og menneskerettigheter

Det den tyrkiske journalisten fortalte oss, gjelder langt fra bare journalister i Tyrkia, men ytringsfrihet og menneskerettigheter er under angrep mange steder. Historiene om vold mot kvinner og vold mot fagforeningskamerater gjør sterkt inntrykk. Det er skummelt farlig at disse kreftene vinner fram, sier Nord. Hun legger til at det er avgjørende at vi bygger internasjonale allianser for å bekjempe disse kreftene. I disse alliansene er ikke fagbevegelsen bare en viktig deltaker, men en forutsetning for å lykkes.

Folk før profitt

De politiske temaene på verdenskongressen bygde alle oppunder hovedbudskapet People over Profit. – Dette er helt i tråd med de politiske diskusjonene og vedtakene fra vårt landsmøte, og som ligger i prinsipp- og handlingsprogrammet vårt for de neste årene. Offentlige tjenester skal drives i egenregi og av offentlig ansatte. De er finansiert av alle og til for alle, avslutter Mette Nord. 

Signer opprop mot vold mot kvinner

 

Sarah Bittel (Foto: Sarah Bittel)

Kongressens menn tok initiativ til å gi et løfte om å kjempe mot vold mot kvinner.

Ifølge et estimat gjort av FN har så mange som 35 prosent av verdens kvinner blitt utsatt for fysisk og/eller seksuell vold. Det er en av flere årsaker til at de mannlige deltakerne signerte oppropet mot vold mot kvinner. 

Signer gjerne oppropet til PSI her.