Fagforbundspensjonister er opptatt av velferdsteknologi

Fagforbundets pensjonister på landskonferanse på Sørmarka.

Delegatene på landskonferansen for Fagforbundets pensjonister brukte mye tid på bruk av velferdsteknologi i eldreomsorgen. Ikke fordi de er dypt skeptiske, men fordi det er en sak som står dem nær.

03.11.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 09.11.2017

Kommune-Norge har for alvor tatt i bruk ny teknologi for å ta vare på våre syke gamle og mange hadde personlige erfaringer som de ville dele.

Pensjonistene er opptatt av at velferdsteknologi skal være noe som hjelper de gamle – at det blir en forlengende arm for helsevesenet. Teknologien skal ikke erstatte mennesker, understrekes det på talerstolen fra den ene etter den andre. Fagforbundets pensjonister vil sørge for at utviklingen går akkurat passe fort og i riktig retning.

- Det er sunt å være kritisk. Vi ønsker ikke at ny teknologi blir tredd ovenfra og ned. Vi må for eksempel sørge for å være pådrivere i eldrerådene rundt om i kommunene. Da kan vi være med å påvirke og bestemme hvilken vei utviklingen går, sier sier Gerd Eva Volden, 1. vara i pensjonistutvalget.

- Jeg er skeptisk. Vi pensjonister er ikke modne for den nye teknologien. De unge er jo klare for det, men vi må ikke gå for fort fram. Vi må tenke oss godt om. Det er fortsatt slik at det er den personlige kontakten med ansatte i helseveneset som er viktigst, sier Odd Arne Heggås fra Troms.

Tett kontakt med de unge

Flere delegater brukte sin taletid på å framsnakke de unge i forbundet, blant annet som gode sparringspartnere og rådgivere når det kommer til ny teknologi. De gamle er gode rådgivere i kraft av at de har stått lenge i arbeidslivet. De kan minne om historien, det tidligere slekter har kjempet fram.

Det er ikke gitt at de unge husker alle seirene som fagbevegelsen har oppnådd. Med et arbeidsliv under større press, er det avgjørende å nettopp lære av historien – at vi må kjempe, selv for kampsaker vi tror vi har vunnet. Tillitsvalgte som går av med pensjon sørger for at nyvalgte får en god overlapping slik at gammel kunnskap og gamle erfaringer blir med videre.

De eldste og de yngste i Fagforbundet har flere felles saker og kontakten er ofte tett. Det kan blant annet delegat Bjørn Eirik Marcusson skrive under på.

- En av de beste samarbeidspatnerne vi har hatt i Rogaland er ungdommen, påpeker han.  

Tannhelse er et godt eksempel på en felles kampsak mellom aldersgruppene. Kampanjen tannhelse inn i egenandelsordningen har siden oppstarten i 2014 vært ført sammen med Fagforbundet Ung.

I mange kommuner holder pensjonistene og de unge felles kurs. Dessuten samarbeides det om boligpolitikk og et best mulig arbeidsliv for unge. 

- Vi må bygge et samfunn som skal fungere også for de neste slektene. Vi må tenke på de unge. Noen har bygget opp landet, og noen må fortsette å gjøre det, sier Gerd Eva Volden.

- Må tørre og spørre

Bjørg Hageløkken, nyvalgt leder for pensjonistutvalget, peker på at kommunenes økonomi er avgjørende for at Fagforbundets pensjonister får kjempet fram sakene sine - og at det krever politisk innsats for å få det til. Eldrerådene og aller helst også egne råd for pensjonistene er arenaer som Fagforbundets eldste vil bruke for å nå målene sine.

Utvalgsleder mener, akkurat som Fagforbundet Ung, at mye av det gode fagforeningsarbeidet må begynne allerede i skolen. 

- Vi må sikre oss at skolene kjenner til Fagforbundet. Vi må fortelle potensielle meedlemmer hva vi står for og at vi er til for dem, både på skolen og i jobb, sier hun.

- Dessuten må vi alle bli flinkere til å tørre og spørre kolleger om de vil bli medlemmer. Vi er litt for ofte for forsiktige med å spørre. Det er det ingen grunn til. Det er ingen som blir krenket av å bli spurt om de vil bli medlem i Fagforbundet.

Sterkt farvel med avtroppende pensjonistutvalg

Det var sterke følelser da det forrige pensjonistutvalget ble takket av. Gjenvalgt leder Bjørg Hageløkken ga ut klemmer til tre som går av i styret.

Gjenvalgt leder for Fagforbundets pensjonistutvalg Bjørg Hageløkken takker av Atle Lerøy, uførerepresentant Kari Solberg og avtroppende nestleder Rolv Skirbekk. Fagforbundet (Foto: Fagforbundet)

Det nye pensjonistutvalget

Leder Bjørg Hageløkken, Hedmark

Nestleder Tørres Sande, Rogaland

Medlem Randi Munch Aanonsen, Sogn og Fjordane

Medlem Tom B. Johansen, Østfold

Medlem Mary Sørensen, Nordland

Medlem Kjell Engebretsen, Oslo

Medlem Annie Irene Vika, Agder

Vara

1 Gerd Eva Volden, Buskerud

2 Kari Sletholt Bergkåsa, Vestfold

3 Odd Arne Heggås, Troms

4 Gunnar Johansen, Buskerud

5 Ambjørg Myrvang, Akershus