Fortsatt diskrimineres mange på grunn av legning

Shauna Olney, ILO (Foto: Sarah Bitttel)

– Det er vanskelig å yte hundre prosent på jobben hvis du hele tida er redd for at kollegene får vite hvem du er glad i. Dette sa Shauna Olney, leder for ILOs arbeid med kjønn, likestilling og mangfold, på verdenskongressen for fagforbund i offentlig sektor, PSI.

30.10.2017 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 31.10.2017

Olney snakket om ILO, FNs arbeidsorganisasjon sitt arbeid for LGBTQI på et eget forum for dette arbeidet. Betegnelsen LGBTQI er en samlebetegnelse for så godt som alle seksuelle legninger så nær som heterofile par.

– Fortsatt er homofili forbudt i 70 land i verden, så vi har en lang vei igjen å gå, sa hun.

Hun fortalte at ILO har vært opptatte av kampen mot diskriminering på grunn av seksuell legning i mange tiår og viste til ILO-konvensjon 111 fra 1958 som forbyr diskriminering. Denne konvensjonen viser ikke til seksuell legning i rene ord, men et ekspertpanel har senere kommet til at konvensjonen også omfatter denne formen for diskriminering.

Hun fortalte også om et eget program mot diskriminering som ILO har drevet, PRIDE, som står for Promoting Rights, Diversity & Equality in the World.

 – Dette programmet var finansiert av den norske regjeringen, men dessverre er denne støtten trukket tilbake,  så det har midlertidig stoppet opp. Vi søker ny finansiering så vi får se hvor langt vi kommer, selv uten norsk finansiering, sa Shauna Olney fra ILO

 En rekke talere tok opp forholdet mellom holdninger og regler.

 – Vår misjon er forsvare folks rettigheter, det gjelder alle arbeidere. Alle fagforeninger må kjempe mot sjikane og mobbing. Vi må kjempe for at LGBTQI-medlemmer ikke møtes av hat og fordommer. Vi må huske at slike holdninger ikke blir borte over natta selv om det kommer nye lover og regler, sa Daniel Lafrieniere fra Education International på PSIs forum for LGBTQI.