IKT-skandalen: Million­bøter etter outsourcing

Helseminister Bent Høie avviste fagforeningenes bekymringsmeldinger. - Det er kun en underskrift på IKT-foretaksprotokollen. Den tilhører Bent Høie. Han har ansvaret, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

Datatilsynet konkluderer med lovbrudd og mangelfulle vurderinger av sikkerhet og risiko da Helse Sør-Øst vedtok å outsource IT-infrastrukturen, skriver NRK.

27.10.2017 av Informasjonsavdelinga

«Vår vurdering er at det ikke finnes formildende omstendighet i denne saken», skriver Datatilsynet i en knusende rapport.

Ledelsen i Helse Sør-Øst får sterk kritikk for mangelfull sikkerhetsledelse og manglende etterlevelse av regelverket.

Les hele saken «Datatilsynet fant lovbrudd: Millionbøter etter outsourcing av sykehus-IT» på nrk.no

Datatilsynet kaller det en unik sak, og ser det som svært alvorlig at Helse Sør-Øst RHF ikke har forankret beslutningen hos sykehusene.

Ni sykehus må punge ut med 800.000 kroner hver i overtredelsesgebyr. Til sammen må foretakene ut med 7, 2 millioner kroner for lovbruddene. 

Kun fagforeningene advarte

NRK har gjennomgått alle styredokumentene til Helse Sør-Øst og Sykehuspartner i 2016 og 2017. Gjennomgangen viser at informasjonssikkerhet og personvern knapt er nevnt. Med unntak av fagforeningene har ingen i styret stilt spørsmål ved informasjonssikkerheten, skriver NRK.

Fagforbundet har tidligere advart – men ble ikke hørt.

– Våre tillitsvalgte og fagfolk advarte om risikoen i forkant og ba dem utsette vedtak om outsourcing, men verken administrativ ledelse, styret, eller helseministeren tok våre advarsler til etterretning. Vi foreslo samtidig å drifte dette i egenregi med de dyktige fagfolkene som allerede er ansatt i Helse Sør-Øst, men dette ønsket ble ikke imøtekommet, sa Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, da skandalen ble kjent.

Helseminister Bent Høie har ansvaret 

Helseminister Bent Høie (H) ville ikke møte fagforeningene fordi han, ifølge departementet, var godt kjent med saksområdet. regjeringen.no (Foto: regjeringen.no)

Helseminister Bent Høie avviste fagforeningenes bekymringsmeldinger. Sammen med El & IT og NITO ba Fagforbundet om et møte med helseministeren for å utrykke sin bekymring. Departementet svarte at de ikke hadde behov for et møte, fordi statsråden var godt kjent med saksområdet.

– Det er kun en underskrift på IKT-foretaksprotokollen. Den tilhører Bent Høie. Han har ansvaret, sier Sissel M. Skoghaug.

Fagforbundet mener IT-skandalen i Helse Sør-Øst kunne ha vært unngått dersom våre bekymringene om bruk av IT-ansatte i utlandet, hadde blitt lyttet til.

 

Tema i Stortinget denne uken

Senest denne uken var utenlandske tilganger til pasientinformasjon tema i Stortinget, etter at NRK fortalte at tilganger fra Israel har blitt sperret av Sykehuspartner.

 

Mer om personvernskandalen: