Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Mange familier med ekstra utfordringer er helt avhengige av å få avlastning for å kunne fungere som familie. (Foto: illustrasjon, Fagforbundet)

Fagforbundet og KS har opprettet ny tariffavtale. – Vi er glade for at arbeids­forholdene for avlastere og besøkshjem nå er på plass, sier Tone Faugli, leder av Fagforbundets forhandlings­avdeling.

26.10.2017 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 16.11.2017

KS (kommunenes arbeidsgiverforening) og Fagforbundet har opprettet en ny sentral generell særavtale, SGS 1030 Avlastere. Denne regulerer lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for avlastere etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-6(1) nr. 2 og besøkshjem etter Barnevernloven § 4-4.

Tone Faugli, leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet. Kari-Sofie Jenssen (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

- Vi er glade for at partene med dette har vist ansvar slik at det blir minst mulig usikkerhet rundt disse tjenestene som er viktige for mange barn og deres familier, sier Tone Faugli som er leder for Fagforbundets forhandlingsavdeling.

Kan få doblet lønn

Resultatet av særavtalen er en minstelønnsavtale som medfører en vesentlig forbedring for det store flertall av avlastere og besøkshjem. Noen vil oppleve en dobling av lønn og utgiftsdekning, i tillegg til rettigheter som følger av at de nå er å betrakte som arbeidstakere.

Vant fram i Høyesterett

Situasjonen for disse gruppene har vært uavklart etter at Fagforbundet vant frem på alle punkt i Høyesterett i 2016.

Høyesterett fastslo at avlastere og besøkshjem er å betrakte som arbeidstakere omfattet av arbeidsmiljøloven. Resultatet av dette er at de nå får pensjon og feriepengerettigheter på lik linje med øvrige arbeidstakere i kommunene.

Ble enige om særavtale

I juni å år vedtok regjeringen en ny forskrift som regulerer arbeidstid for avlastere og besøkshjem. På bakgrunn av dom og ny forskrift har partene nå blitt enige om en særavtale som spesielt omhandler lønn- og utgiftsdekning for disse gruppene.

 Organisasjonene har gjensidig svarfrist 6. november. Et omforent rundskriv vil bli utarbeidet av partene og sendt ut fra KS kort tid etter svarfristen.

Les mer: KS unnlater å følge opp høyesterettsdom om avlastere

Les: Protokoll for opprettelse av ny særavtale for avlastere 

For mer informasjon: 
Rådgiver Siv Karin Kjøllmoen, Fagforbundets forhandlingsavdeling