Vi gratulerer ICAN med fredsprisen 

Forby atomvåpen nå!

Fagforbundet og LO gratulerer den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) med Nobels fredspris for 2017.

06.10.2017 av Informasjonsavdelinga

– Fagbevegelsen har i årevis støttet opp om kampen for en atomvåpenfri verden. Det arbeidet har fått ny giv med FN-vedtaket 7. juli i år der 122 land sluttet seg til den foreslåtte traktaten om forbud mot atomvåpen. ICAN har vært helt sentral i arbeidet for denne traktaten, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Som Nobelkomiteen påpeker i sin begrunnelse vil et folkerettslig forbud i seg selv ikke føre til en avskaffelse av atomvåpnene i verden. Det som nå må skje, er at verdens atommakter setter seg ned og innleder forhandlinger om en «skrittvis, balansert og nøye kontrollert avskaffelse av verdens nær 15.000 atomvåpen,» som Nobelkomiteen uttrykker det, sier Gabrielsen.

LO-lederen gratulerer også arbeiderbevegelsens humanitære organisasjon Norsk Folkehjelp, som har deltatt aktivt i arbeidet for et atomvåpenforbud. Norsk Folkehjelp er eneste norske organisasjon som er representert i det internasjonale styret til ICAN.

 

Les mer på Nobelinstituttets egne nettsider