Hva er arbeidsmiljøloven?

26.06.2012 av Nettredaksjonen
Sist oppdatert: 27.06.2012

Arbeidsmiljøloven sier noe om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Det stilles krav til virksomhetene: De skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og en del virksomheter, der det er nødvendig, skal ha bedriftshelsetjeneste.

Du finner hele arbeidsmiljølovenwww.lovdata.no.