Til kraftig angrep på regjeringas sykehuspolitikk

Fagforbundets leder, Mette Nord, på LO Stat sin kartellkonferanse. (Foto: Fagforbundet)

Mette Nord gikk til kraftig angrep på regjeringas sykehuspolitikk når Jan Tore Sanner besøkte LO Stat sin årlige kartellkonferanse på Gol.

22.11.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 24.11.2017

– Innføringen av fritt behandlingsvalg og nøytral moms undergraver de norske helsetjeneste og gjør dem dyrere, konstaterte Fagforbundets leder, Mette Nord, fra talerstolen.

Les også: Skroter fritt behandlingsvalg

Frykter sykehusene mister kontrollen over tjenestene

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjente.

Mette Nord mener dette gjør at sykehusene mister kontrollen over tjenestene, muligheten til å planlegge og dimensjonere tilbudet, og til å tenke langsiktig i rekrutteringen av personell.

– Ikke bare må de offentlige sykehusene betale regninga, de mister også inntekter ved å ikke behandle egne pasienter.

Sanner: – Jeg er uenig med Mette Nord

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er derimot uenig med Fagforbundet og mener regjeringa prioriterer pasientene når de har innført fritt behandlingsvalg.

– Jeg er uenig med Mette Nord når det gjelder fritt behandlingsvalg. For meg handler det ikke om de offentlige sykehusenes kontroll over egen behandlingskapasitet, men om menneskene som trenger behandling. Dersom du ikke får behandling ved et offentlig sykehus, så må de få det et annet sted. Det er svært viktig for de mest sårbare blant oss, sa Sanner.

Nøytral moms er å tilrettelegge for økt privatisering

Det var Høyre og FrP som innførte nøytral moms for å fjerne den økonomiske fordelen sykehusene har til å drive tjenester i egenregi. Nord mener dette først og fremst er et resultat av Høyre og FrPs ønske om å tilrettelegge for økt privatisering.

Les også: Innføring av nøytral moms åpner milliardmarked for kommersielle aktører

– Vi frykter tap av viktig kompetanse, mindre fleksibilitet for sykehusene og dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Sanner applauderer at private konkurrerer om å drive støttetjenestene

Ofte er det de såkalte ikke-medisinske tjenestene som vurderes konkurranseutsatt i sykehusene. Det kan være renhold, kjøkken og andre tekniske tjenester. Jan Tore Sanner mener det er helt greit at private aktører overtar ansvaret for disse tjenestene.

– Når det gjelder nøytral moms mener jeg det er et helt nødvendig virkemiddel. Jeg synes ikke sykehusene skal bruke penger på å bygge opp egen kapasitet for å drive egne vaskerier. Da er det bedre at private leverandører kan konkurrere om å drive vaskeritjenestene og så kan sykehusene konsentrere seg om pasientene.

Nord: Vil beholde tjenestene i egenregi

Fagforbundet mener derimot at inndelingen av medisinske og ikke-medisinske tjenester er kunstig og oppkonstruert. 

– Infeksjoner er årsaken til de fleste sykehuspåførte dødsfall. Derfor er det helt nødvendig at sykehusene har kontroll og ansvaret for den daglige oppførlingen av renholdet og smitteansvaret. Å konkurranseutsette dette ansvaret er feil og vil svekke kvaliteten på
sykehustjenestene, sier Nord.