Rus og psykiske lidelser, del II

Kursholderene har omfattende arbeiderfaring fra feltet, og legger vekt på kunnskapens nytterverdi og praktisk handlingskompetanse.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Presentasjon av psykiske lidelser med fokus på hvordan de fremstår

  • psykoser
  • ADHD
  • posttraumatisk stressyndrom

Undervisningsform: Forelesning og gruppearbeid

Kursets varighet: 2 dager, med tegn og symtomer inkludert

Pris: Etter avtale

Kursholdere


Erik Leinum er psykologspesialist. med erfaring fra Bjørnebekk kursted for alkoholikere, Utekontakten i Sandefjord og psykiatrisk ungdomsteam på Gaustad. Han har vært fagsjef på Vestfoldklinikkene, inntaksansvarlig på Lassonløkken (dobbeldiagnose) og nå på Prindsen mottakssenter.

Ada Rudskjær (bildet) har sosionomutdanning, videreutdanning i familieterapi og i rus og psykiatri, samt en master i rus og avhengighet. Hun her erfaring fra sosialkontor, Uteseksjonen i Oslo, overdoseteamet, Tyrili, Oslo fengsel, avrusningsenhet, metadonprosjektet, Veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere, Lassonløkken (inntaksansvarlig sammen med Erik) og jobber nå  ved Vestli rehabiliteringssenter.

 

Kontaktinformasjon

Ada Rudskjær

mobil: 959 99 252

mail: ada.rudskjar@vel.oslo.kommune.no