Klassejustis når det gjelder arbeidslivskriminalitet

- De plasstillitsvalgte er Fagforbundets aller viktigste medlemsfordel, mener nestleder Odd Haldgeir Larsen. (Foto: Birgit Dannenberg)

I Dagbladet i dag skriver Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet, at regjeringen ikke gjør nok for å stoppe dumping av lønns- og arbeidsvilkår. – Sosial dumping er kriminelt og skal straffes, skriver Larsen.

27.07.2018 av Odd Haldgeir Larsen
Sist oppdatert: 01.08.2018

Statsråd Solvik-Olsen omtalte på TV 2 Nyhetskanalen i juni lovbrytere i transportnæringen som «de som prøver å drive litt på siden». Dette er hva høyresiden kaller kriminelle næringslivsaktører. Retorikken er oppsiktsvekkende når man tenker på ulikhetene innenfor kontroll, reaksjoner og straff når det gjelder arbeidslivskriminalitet. Det ligner klassejustis.

Regjeringen kunne gjort mer for å stoppe sosial dumping
Solberg-regjeringene har konsentrert seg om den arbeidslivskriminaliteten som virker konkurransevridende, altså kriminalitet som får konsekvenser for næringslivet selv – de såkalt seriøse.

Den kriminaliteten som går ut over arbeidstakere og fellesskapet, det vi kaller sosial dumping, har ikke skapt samme vilje til å gripe inn.

Fagforbundet mener at regjeringen kunne gjort mer for å stoppe dumping av lønns- og arbeidsvilkår. Høyresiden bruker «ufarlige» begreper som tildekker den tøffe virkeligheten for de som rammes av sosial dumping.

Andre land tar i bruk begrep som lønnstyveri, foretaksdrap og moderne slavehandel når de beskriver elementer av arbeidslivskriminaliteten. Dette er begreper som er beskrivende, ikke tildekkende. Det er påtagelig at klar tale når det gjelder sosial dumping skal være så vanskelig for Solberg og hennes statsråder.

Innkjøpere og forbrukere ført bak lyset

En slik tildekking av alvorlige brudd på lover og regler gjør det vanskelig for både offentlige innkjøpere og vanlige forbrukere å ta velinformerte valg. Vi vil gjøre våre innkjøp hos lovlydige og etiske virksomheter. Det er til og med vanskelig for Stortinget. Oversikt over personer med konkurskarantene er heller ikke tilgjengelig for våre øverste folkevalgte. Stortingets skandalebefengte byggeprosjekt involverte en næringslivsaktør med næringsdriftsforbud. Verken jeg eller Stortinget har frihet og rett til å velge bort kjeltringene.

Kriminelle har jobbet hos Skatteetaten, PST, politiet og i statsministerboligen. Dette er tegn på ansvarsfraskrivelse og kompetansemangel hos myndighetene, og svært pinlig i beredskapssammenheng. Hvor mange kriminelle som har utført arbeid i private hjem og svindlet forbrukere, vet vi ikke. Statistikkene og kunnskapen om arbeidslivskriminalitet er for dårlig og forskning på dette feltet er tilnærmet fraværende.

Mange lovbrudd – få reaksjoner

Tidligere i sommer skrev frifagbevegelse.no (11.6) at ni av ti bedrifter frasier seg ansvar for at renholdere har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Dette er situasjonen til tross for at oppdragsgivere som kjøper renholdstjenester har medvirkningsansvar som følge av endringer i allmenngjøringsloven fra 2015. Det har vært tusenvis av medieoppslag om sosial dumping de siste årene, likevel finnes slike saker knapt i politiets statistikker. Ingen saker når det gjelder medvirkningsansvar har blitt prøvd for retten, til tross for at lovendringen nå er tre år gammel. Dette speiler ikke realitetene i arbeidsmarkedet.

At framtredende politikere som Kjetil Solvik-Olsen mener bedriftseieren «prøver å drive litt på siden», er slett ikke ok, heller ikke etter lov- og avtaleverket. Sosial dumping er kriminelt og skal straffes.

Innlegget ble publisert i Dagbladet 27. juli 2018.