Globale rettigheter er forverret

ITUC har laget et kart over arbeidernes situasjon verden over. Faksimile: ITUC-CSI.org

Den internasjonale fagbevegelsen ITUC kommer hvert år med en oppdatert rapport som kartlegger arbeidernes kår over hele verden. I 142 land måler de blant annet grad av arbeidsrettslig beskyttelse, retten til å streike og forhandle om lønn, ytrings- og forsamlingsfrihet og risikoen for å bli arrestert eller til og med drept.

20.07.2018 av Birgit Dannenberg

Konklusjonen i rapporten er ikke lystig. Selv presenterer ITUC den nye indeksen under følgende overskrift: Demokratiske spillerom forsvinner og ukontrollert profittjag er på frammarsj. Arbeidernes globale rettigheter ser ut til å være forverret i 2018.

Arbeidernes vilkår forverret

Hovedfunnene kan oppsummeres slik:

  • 65 % av landene nekter enkelte grupper av arbeidere arbeidsrettslig beskyttelse.
  • 87 % av landene nekter arbeiderne streikerett.
  • 81 % av landene nekter arbeiderne tarifforhandlinger.
  • Av 142 land forbyr eller innskrenker 54 ytrings- og organisasjonsfriheten.
  • Antallet land der arbeidere er utsatt for fysisk vold og trusler har økt med 10 % (fra 59 til 65), det inkluderer Bahrain, Honduras, Italia og Pakistan.
  • Antallet land der arbeidere blir arrestert og internert har økt fra 44 i 2017 til 59 i 2018.
  • Fagforeningsmedlemmer har blitt drept i ni land – Brasil, Kina, Colombia, Guatemala, Guinea, Mexico, Niger, Nigeria og Tanzania.

Demokratier i fare

Sharan Burrow, generalsekretær i ITCU, er bekymret.

– Det er et angrep på demokratiet når land ikke makter å garantere sine innbyggere retten til å organisere seg, ytre seg eller å demonstrere eller vise misnøye.

Hun trekker frem Island, Canada og New Zealand som gode eksempler på hvordan arbeidernes interesser kan ivaretas. Nylig valgte regjeringer har i disse landene vedtatt lover som skal redusere eksisterende lønnsgap, gi mulighet for betalt permisjon når man er utsatt for vold i hjemmet og øke lønna innen pleie- og omsorgssektoren.

– Myndighetenes utfordring er å styre til inntekt for folket og ikke i de store selskapenes interesse, sier Burrow.

Rapporten ligger til nedlasting på ITCUs hjemmeside. Se hvordan Norge ligger an i verdenssammenheng når det gjelder å tilby gode betingelser for sine arbeidstakere.