Vi er ikke på linje, Clemet

Faksimile av Kristin Clemets innlegg på egen nettside Civita 18. juli 2018.

La det være helt klart, Fagforbundet mener at velferdstjenester bør drives av det offentlige; stat og kommune. Det gir best kontinuitet, kvalitet og kontroll med ressursene.

19.07.2018 av Iren Mari Luther

Som et supplement har kommunene i mange år brukt private virksomheter til å bidra på enkelte områder. Men velferdstjenestene finansieres med innbyggernes skattepenger. Det er et krav at disse går tilbake til tjenestene, ikke til profitt.

Clemet mener at privat berikelse handler om at «de ansatte skal jo ha lønn». Her er det en feilkobling. Da Norlandia-brødrene Adolfsen for et par år siden delte ut 102 millioner kroner i utbytte, så var det etter at de ansatte hadde fått lønn. Fagforbundet mener det er uhørt at et firma skal kunne ta ut så mye eierutbytte for drift av barnehager og eldreomsorg.

Kristin Clemet mener de kommersielle virksomhetene vil finne seg noe annet å gjøre dersom de tjener for lite på velferdstjenestene. Dette vil reguleres av markedet, skriver hun. Fagforbundet mener at barnehage, helse og eldreomsorg overhodet ikke egner seg for markedskreftenes spill.

Det er selvfølgelig ikke uten grunn at investorer går inn i helse- og omsorgsmarkedet. Det norske samfunnet bruker flere hundre milliarder kroner i året på disse velferdstjenestene. Regjeringen ønsker å øke omfanget av private helse- og omsorgstjenester. Kapitalsterke interesser kommer ikke til å trekke seg ut, men fortsette å presse på for løsninger som legger til rette for egen vekst og inntjening.

Bare en presisering av hvor Fagforbundet står, Clemet.

Denne teksten er et svar på Kristin Clemets innlegg på Civitas nettside 18. juli 2018.