Clemet og de private

Iren Luther, medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet, kritiserer Kristin Clemet for ikke å se det uetiske og uakseptable i de kommersielle aktørenes praksis når det gjelder profitt. (Foto: Fagforbundet)

Kristin Clemet har i flere aviser i det siste bagatellisert at kommersielle virksomheter bruker offentlig støtte til å ta ut overskudd som ikke investeres i brukerne av tjenestene. Iren Luther, medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet, svarer henne i Dagsavisen i dag.

12.07.2018 av Iren Luther

Offentlig sektor er helt avhengig av private aktører for å kunne utføre de oppgavene den har ansvaret for, mener Kristin Clemet. Ja, veldig få er uenige med henne i det. Men mange er opptatt av at den offentlige støtta de får, skal gå til bedre tjenester og ikke til personlig berikelse.

I kronikken Det offentlige og de private i Dagsavisen 6. juli kommer Clemet med en opplysning til; nemlig at feil skjer, både i privat og offentlig sektor. Ja, selvfølgelig. Det er heller ikke hovedpoenget til de av oss som mener at skattepengene våre som brukes til å finansiere for eksempel sykehjem og barnehager skal tilfalle brukerne av tjenestene. Det er de kommersielle eiernes store utbytte vi er imot. Både Clemet og andre som forsvarer de private virksomhetenes rett til - å få betalt for det de gjør, forsøker å bagatellisere nettopp dette med profitt. I kronikken skriver hun at: - Dersom en virksomhet kan levere like god kvalitet med mindre bruk av ressurser enn det offentlige kan, kan det være et tegn på at de mer mer innovative og effektive.

Vel, hvis hun har rett i det, så må vel konsekvensen være at de kan motta mindre i offentlig støtte? Hvis hun virkelig mener at de kommersielle sykehjems- og barnehageeierne er så innovative og effektive at de klarer å levere like god kvalitet med mindre bruk av ressurser, så trenger de lavere tilskudd fra vår felles statskasse. Når det gjelder sykehjem og barnehage, så vet vi at dette argumentet ikke holder vann. De gamle pleietrengende fortjener et mye bedre tilbud enn de har i dag. Heldigvis er de aller fleste foreldre fornøyd med barnehagen. Likevel er det verdt å minne om at vi har hatt et barnehageopprør og at mange har pekt på behov for økt bemanning og kompetanse i barnehagen.

Fagforbundet mener at Kristin Clemet og Civita minimaliserer det uetiske og uakseptable i at de kommersielle virksomhetene bruker skattepenger til personlig berikelse. Vi er opptatt av et godt samspill mellom offentlig og privat sektor om velferdsoppgavene. Men det er faktisk de privates uakseptable profitt som er i ferd med å ødelegge denne modellen, ikke det offentlige.

Innlegget har stått på trykk i Dagsavisen 12. juli 2018.