Sykelønna fyller førti år - er den i fare?

(Foto: Fagforbundet)

Full lønn under sykdom for alle ble et faktum i 1978. Nå frykter Fagforbundets leder for at ordningen vil bli utfordret.

30.06.2018 av Informasjonsavdelinga

Søndag fyller en av Norges rauseste og mest populære velferdsordninger 40 år.

I 1978 vedtok et samlet storting at alle skulle ha rett til full lønn under sykdom. Siden den gang har sykelønnsordningen vært hellig i Norge. Særlig i tunge yrker, som i industrien og i helsevesenet, har det vært en umistelig rettighet.

Kvinner i harde yrker

Fagforbundets leder, Mette Nord. Fagforbundet (Foto: Fagforbundet)

I dag er det særlig én gruppe som benytter seg av sykelønnsordningen: Kvinner. Tall fra SSB som ble publisert torsdag denne uka viser at det er først og fremst er kvinner i servicesektoren, i helse- og omsorgsektoren og i oppvekstsektoren som benytter seg av sykelønnsordningen i dag.

– I statistikkene ser vi at det er de tunge, kvinnedominerte yrkene som har høyest sykefravær. Der jobber kvinner i harde og belastende yrker som samfunnet er helt avhengig av, sier Fagforbundets leder, Mette Nord, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les hele saken på siste.no: Denne gruppa benytter seg oftest av sykelønn

Dyr ordning

Selv om sykelønnsordningen har vært hellig i Norge i 40 år, og regjeringen har lovet ikke å røre ordningen, frykter Nord at rettigheten til full lønn under sykdom kan stå på spill i framtiden.

De siste årene har blant annet Virke, Bedriftsforbundet og de borgerlige ungdomspartiene gått ut og sagt at ordningen blir for dyr i framtiden. I tillegg har både Høyre og Venstre formuleringer i sine programmer om å «se på» sykelønnsordningen. Enkeltpolitikere fra regjeringspartiene har også hatt forslag i samme retning.

Nå ber Nord regjeringspartiene lytte til hva de selv mente da sykelønnsordningen ble vedtatt i 1978, før de eventuelt vil vurdere å gjøre endringer i ordningen.

Hun sier at en eventuell endring i sykelønnsordningen først og fremst vil ramme kvinner i de tøffe yrkene.

– I mange yrker går det an å ta en dag med hjemmekontor. Men de som jobber på sykehjem eller i barnehage, de må stille opp. Skal de være hjemme, må de være syke. Skal de straffes og trekkes i sykelønn, mens andre kan ta en dag med hjemmekontor hvis de er litt slappe? spør Nord.