Første streikeuttak i kommuneoppgjøret (KS)

LO Kommunes forhandlingssammenslutning har levert streikeuttaket til KS i dag.

21.05.2014 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 24.05.2014

Forhandlingssammenslutningen består av seks forbund og samlet vil de ta ut ca 10 000 medlemmer i en første streikefase.

Fagforbundet tar ut 9498 medlemmer på 84 virksomheter. Det er i Østfold, Akershus, Oppland, Vestfold, Telemark, Hordaland, Nord - Trøndelag og Troms. I tillegg tas bare barnehager i Fredrikstad, Stavanger og Trondheim ut. Fagforbundet Oslo har sendt ut egen plassfratredelse. Kontakt: Kari-Sofie Jenssen, 916 53 076

Fellesorganisasjonen (FO) tar ut 185 medlemmer i Bergen, Stavanger og Trondheim.
Kontakt: Margrethe Lied, 915 19 634

Skolenes Landsforbund tar ut 225 medlemmer over hele landet. Kontakt: Terje Moen, 920 58 309

MFO (Musikernes fellesorganisasjon) tar ut 80 medlemmer over hele landet.
Kontakt: Trude Nordeng Rougnø, 415 15 745

El&IT- forbundet tar ikke ut sine medlemmer i første fase. Kontakt: Bjørn Fornes, 915 17 398


Meklingsfristen er søndag 25. mai klokka 24.00. En eventuell streik iverksettes fra arbeidsdagens begynnelse mandag 26. mai.

Fagforbundets uttak er vedlagt.

LO Kommunes forhandlingssammenslutning forhandler på vegne av ca 200 000 arbeidstakere.