Fagforbundet skuffet over kjennelse i rikslønnsnemnda

Vi reagerer kraftig på denne kjennelsen, og kampen for rettferdige lønns- og pensjonsvilkår må nå føres enda tøffere politisk, sier Kjellfrid Blakstad, etter at Rikslønnsnemnda kom med sin kjennelse i dag. Blakstad er leder av Fagforbundets delegasjon i forhandlingene.

07.12.2012 av informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.12.2012

Fagforbundets streik i private, kommersielle sykehjem ble i vår stoppet av tvungen lønnsnemnd. I kjennelsen fra nemnda fikk Fagforbundet verken gehør for kravet om lønn eller pensjon på nivå med øvrige ansatte i norske sykehjem. – Det er vanskelig å forstå at nemnda ikke ser betydningen av å likebehandle ansatte som gjør samme jobb, men har forskjellig arbeidsgiver, sier Blakstad.

I kjennelsen stadfester Rikslønnsnemnda en generell lønnsøkning på 2,7 prosent, for de streikende helsearbeiderne, noe som er langt under det som andre arbeidstakere har fått i årets oppgjør. Fagforbundet fikk heller ikke gjennomslag for en økning av minstelønnssatsene.

– I praksis betyr dette at lønna for de lavest lønte stiger med om lag seks tusen kroner, mens den stiger med nesten det tidobbelte, 50 000, for sykepleiere i samme virksomhet. Vi er veldig skuffet, men også klare for videre kamp, sier Kjellfrid Blakstad.

Underveis har Fagforbundet fått stor støtte for kravene om like vilkår for ansatte i kommersielle som i offentlige og ideelle sykehjem, men dessverre ikke i Rikslønnsnemnda.

– Nå har altså Rikslønnsnemnda stadfestet at der er greit for det norske samfunnet med slike forskjeller. Det er det ikke for Fagforbundet. Vi tapte denne ene runden, men vi kommer ikke til å tape denne kampen på sikt. Vi har rett, og vi skal vinne, sier Blakstad.

Les også Fagbladets dekning av denne saken