Tvungen mekling i helsestreiken

Partene i streiken i private helsevirksomheter møter fredag 19.2 til ordinær tvungen mekling. Det er 30 dager siden det ble konflikt, og Fagforbundet møter NHO hos riksmekleren. - Vi er opprørt over klimaet NHO har skapt, men er innstilt på en konstruktiv mekling, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Tone Faugli.

19.02.2021 av Randi Tevik

Streiken  i privat helse - og omsorgsvirksomheter kom etter at Fagforbundet og FO på den ene siden og NHO Service og Handel på den andre ikke ble enige om en ny tariffavtale.

– Hovedutfordringen i dette tariffområdet er at mange som jobber der har svært lav lønn. Vi krever at våre medlemmer skal få en lønn som er sammenliknbar med tilsvarende yrker i offentlig sektor, og at urettferdigheten knyttet til ulik avlønning av folk med lik utdanning og lik ansiennitet skal opphøre, sier Faugli.

- Det var NHO som har skapt denne skjevheten i forhold til sykepleierne i 2019 og Fagforbundet vil ut av dette uføret, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Spent på resultatet

Fagforbundet møter hos mekler med en forhåpning om at NHO skal vise reell vilje til å finne løsninger. - Med tanke på dommen i Arbeidsretten håper vi at NHO viser respekt for våre krav og legger  seg på et annet nivå i sin kommunikasjon, sier Faugli.

Dersom det ikke skjer, og det ikke blir enighet, fortsetter streiken.