Fagforbundet bevilger 200 000 kroner til Norsk Folkehjelps førstehjelp og redningstjeneste

Lys er tent langs veien på Gjerdrum for å minnes ofrene etter leirraset som gikk like før nyttår. (Foto: Terje Pedersen / NTB)

Koronapandemien har redusert inntektsmulighetene til Norsk Folkehjelps frivillighetsarbeid betydelig. Skredet på Ask i Gjerdrum kommune i romjulen er en påminnelse om hvor viktig den frivillige aktiviteten innenfor norsk redningstjeneste er.

07.01.2021 av Marianne Billing

For å bidra til å opprettholde dette arbeidet har derfor Fagforbundet bevilget 200 000 kroner til Norsk Folkehjelps nasjonale frivillige arbeid innenfor førstehjelp og redningstjenesten. 

– Fagforbundet har stor respekt og ydmykhet for den innsatsen som blir gjort av alle involverte i arbeidet med skredulykka i Gjerdrum. Vår dypeste medfølelse går til alle som har mistet noen de er glad i, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Lokallag mister inntekt

Mange lokallag har mistet store deler av inntekten sin som følge av avlyste arrangementer, der lagene tidligere hadde førstehjelpstjenester.