Ny nestleder i LO Stat kommer fra Fagforbundet

Henriette Jevnaker, leder av Fagforbundet Teater og Scene, har blitt nestleder i LO Stat. (Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

– Jeg lever av politikk og fagbevegelse, sier nyvalgt nestleder i LO Stat, Henriette Jevnaker. Hun kommer fra Fagforbundet Teater og Scene, og det er første gang en tillitsvalgt i Fagforbundet får et slikt verv.

17.11.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 15.12.2020

– Dette var i overkant spennende, sier den ferske nestlederen. Man vet aldri helt, men dette var utrolig godt jobba av Fagforbundet. Det var ikke jeg som gjorde jobben, jeg stilte meg bare til disposisjon. Jeg er veldig motivert. Jeg er valgt på vegne av medlemmer og håper og tror jeg kan tilføre LO Stat noe bra, forteller Henriette Jevnaker.

Egil André Aas ble gjenvalgt som leder i LO Stat for en ny fireårsperiode. Det samme ble Lise Olsen (NTL) som nestleder. Henriette Jevnaker blir den første fra Fagforbundet i LO Stats ledertroika, når hun overtar nestleder-vervet etter Eivind Gran, som går av med pensjon.

Tillit gir trykk

Den nyvalgte nestlederen gleder seg til å ta fatt på vervet.

– Dette blir så gøy. Tilliten fra medlemmene hjelper alltid på motivasjonen. Jeg er ydmyk, men gira på nye utfordringer. I LO Stat har vi masse kompetanse og lang erfaring, det kommer til å hjelpe meg til å løse oppgavene på en god måte, mener hun.

Bygger dannelse

Jevnaker kommer fra rollen som leder av Fagforbundet Teater og Scene, og tar med seg engasjementet for kultursektoren inn i det nye rollen.

– Det er ikke småtterier vi kulturarbeidere skal levere, vi bygger dannelse. Vi løfter fram de store tingene, og skal få folk til å se hvor viktige det er å oppleve noe sammen. Vi ser det særlig godt i disse koronatider, da mange ikke får oppleve dette fellesskapet. Vi leser om hvor krevende dette er for mange.

Men, nok om tidligere rolle. Nå til LO-stat.

Tillit gir motivasjon

– Jeg er utrolig motivert. Tilliten jeg har fått fra medlemmene gir meg en ekstra motivasjon. Vi kjenner jo alle de store utfordringene. Den sittende regjeringa vil kutte og spare. Her skal markedet styre og de ansattes ve og vel kommer i andre rekke. Men, det er ikke bare å kutte, for de kutter jo i velferden til oss alle. Vi er avhengige av brede kollektive løsninger. De kommer ikke av seg selv, derfor er det kommende stortingsvalget utrolig viktig, understreker LO Stats nye nestleder.

Påvirkes av omgivelsene

 – Vi ser at samfunnsendringene påvirker hver enkelt av oss. Vi ser at arbeidsgivere som i utgangspunktet vil spille på lag, også påvirkes av omgivelsene og det politiske klimaet rundt dem. Ikke så rart, kanskje. Endringene i samfunnet påvirker oss, derfor må vi vinne valget til høsten. Vi må ha et nytt politisk klima, der vi spiller på lag med dem som sitter i regjeringskvartalet.

Fagbevegelsen - alltid i bevegelse

I tillegg til troen på en ny politikk kommer en urokkelig tro på fagbevegelsen.

– Det ligger jo egentlig i ordet: Fagbevegelse, vi er i bevegelse, og på den måten vokser vi med samfunnet rundt oss. En aktiv bevegelse kan aldri bli statisk, derfor vinner vi til slutt, mener LO Stats nye nestleder Henriette Jevnaker.