Brudd i forhandlingene for Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO

Forhandlingslederne Anne Green Nilsen og Tone Faugli måtte innse at meklingen endte med tvungen lønnsnemd (Foto: Geirmund Jor)

Forhandlingene mellom NHO Service og handel og LO-forbundene Fagforbundet og Fellesorganisasjonen, om Pleie- og omsorgsoverenskomsten endte med brudd torsdag ettermiddag 12.11.

12.11.2020 av Geirmund Jor

Avtalen omfatter medlemmer innen pleie og omsorgsvirksomheter i NHO (Næringslivets hovedorganisasjon). Oppgjøret går nå til mekling.

Avstanden mellom partene var alt for stor til at det var mulig å få til en enighet om ny tariffavtale. Et av de springende punktene var et krav om at folk med samme kompetanse og erfaring skal tjene omtrent det samme uavhengig av hvilken tariffavtale de er omfattet av. 

– NHO var ikke villig til å møte oss på vesentlige punkter. Derfor var det meningsløst å fortsette forhandlingene, forteller Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

 – Dette er helt og holdent NHO sitt ansvar. De har rotet det hele til med å bevilge et kraftig lønnshopp i tariffavtale med Norsk Sykepleierforbund og vi må få det hele i balanse. Vi kan ikke la våre medlemmer sakke bakut. Det er det NHO nå legger opp til og det kan vi selvsagt ikke godta.  Det vil nok alltid være noen ulikheter mellom de ulike tariffavtalene innen helse- og velferdsbransjen, men vi kan ikke godta en systematisk forskjellsbehandling, slik vi ser her. Medlemmene på denne avtalen henger også etter på andre bestemmelser som ubekvemstillegg og sosiale goder, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

I dag er det store skiller mellom mange yrkesgrupper mellom for eksempel offentlig sektor og de private sykehjemmene. En nyansatt renholder i et av disse sykehjemmene har en minstelønn på 258 000 i året i full stilling. Det er omtrent 100 000 kroner mindre enn andre renholdere.

 – Dette er blant de laveste minstelønnssatsene i det organiserte arbeidslivet, det er til og med lavere enn lønnsnivået i den allmengjorte tariffavtalen, som skal være laveste lønnsnivå for alle renholdere. Vi har altså en tariffavtale som gir rekordlav lønn. Vi må løfte det laveste lønnsnivået for å kunne løfte lønna for alle, både i dette oppgjøret og over tid, sier Green Nilsen.

 

 

 

 

Last ned relaterte filer