Forhandlinger i NHO Pleie- og omsorgsoverenskomsten

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

I dag, torsdag 12 november møtes partene i lønnsoppgjøret mellom arbeidstakersiden og NHO for ansatte i Pleie- og omsorgsoverenskomsten.

12.11.2020 av Geirmund Jor

Pleie- og omsorgsoverenskomsten, NHO 481 omfatter ansatte i privat pleie og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

– Vi frykter at dette kan bli enda et vanskelig oppgjør. Det har bygget seg opp skjevheter over tid som vi nå krever rettet opp. Det er også strukturelle skjevheter som vi ikke kan leve videre med, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Hun legger til at Fagforbundet alltid har som mål å komme fram til enighet med motparten om det godt resultat for medlemmene.