Medlemmene sa ja til oppgjøret i sykehusene

Det ble et kraftig ja fra de av medlemmene som deltok i uravstemningen om årets lønnsoppgjør for sykehusene, inkludert Lovisenberg.

27.06.2018 av Geirmund Jor

Over nitti prosent av medlemmene svarte ja til oppgjøret i områdene Spekter Helse og Lovisenberg sykehus. Deltakelsen var god der omlag 37 prosent av de medlemmene som hadde stemmerett deltok.