Regjeringens korona­håndtering slaktes i ny rapport

(Foto: Mostphotos / Fagforbundet)

De med minst fra før er de som er hardest ramma av koronakrisen og regjeringens tiltak viser ny rapport fra Tankesmien Agenda. - Regjeringen har sviktet de med lavest lønn og de som arbeider i førstelinja, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

15.10.2020 av Lars Helgerud
Sist oppdatert: 16.10.2020

Mye har fungert under koronapandemien. Sammen har vi klart å holde smittetrykket på et lavere nivå enn mange fryktet, men dette skyldes ikke regjeringens planlegging i forkant.

Sissel M. Skoghaug er nestleder i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

- At smittevernstiltakene har fungert såpass godt, handler i liten grad om gode kriseforberedelser. Grunnen til at Norge har klart seg bedre enn mange andre land er summen av sterke offentlige institusjoner, av sterke arbeidslivsorganisasjoner og at vi har tillit til hverandre, forteller Sissel M. Skoghaug.

Rapporten har sett nærmere på regjeringens beredskap i forkant og under koronakrisen, og har innhentet perspektiver fra medlemmer og tillitsvalgte i en rekke LO-forbund.

De som har minst, rammes hardest

Som i så mange andre kriser, er det de som hadde minst fra før som ble rammet hardest, både av smitte, av ledighet og av andre konsekvenser ved at samfunnet ble stengt ned så raskt og brutalt som det gjorde. Som følge av krisen ble mer enn 400 000 arbeidsledige og permittert. Mange av disse ventet i juni 2020 fortsatt på å motta støtte fra NAV.

- Det er også talende hvor lang tid det tok før renholdere ble vurdert som personell med kritiske samfunnsoppgaver og fikk de samme rettighetene som andre yrkesgrupper vi er helt avhengig av, forteller nestlederen.

En varslet krise

I 2019 advarte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at sannsynligheten for at verden og Norge ville rammes av en pandemi som høy, det samme gjorde Verdens helseorganisasjon. I tillegg opplever vi stadig mer ekstremvær, flom og skred. Dette skjer samtidig som den nære beredskapen svekkes.

- Vi ser at regjeringen bygger ned den lokale beredskapen. Lensmannskontor forsvinner, det er ikke nok ambulanser, og brannmannskaper rykker ut på stadig flere medisinske og skarpe oppdrag. Vi har sett i lang tid at ressursene ikke strekker til og at beredskapene har vært presset, lenge før pandemien inntraff, forteller Skoghaug.

Mange kommuner kutter

Fire av ti kommuner har allerede gjennomført kutt eller har vedtatt kutt i kommunale tjenester som følge av økte utgifter i forbindelse med pandemien. Ytterligere fire av ti kommuner vurderer kutt.

Med reduserte skatter og større sosiale utgifter i forbindelse med pandemien, blir det fort en umulig oppgave for kommunene å styrke en allerede svekket beredskap. Den nære beredskapen er kommunens ansvar. De skal både forebygge og kunne håndtere naturhendelser som tørke, flom, storm eller ras, hendelser med alvorlig skadde eller omkomne, forsyningskriser av strøm eller vann og nye smitteutbrudd.

- Kommuner som allerede er økonomisk presset har fått store merutgifter i forbindelse med krisehåndteringen, og de må derfor få en lovnad om at det skal dekkes krone for krone. Samtidig foreslår regjeringa gjennom statsbudsjettet for neste år rekordlav økning i kommunebudsjettene, forteller Skoghaug.

Må ta produksjonen hjem

Koronapandemien har vist hvor sårbar vi er i handel med andre. Da pandemien rammet, fikk ikke Norge tak i nok smittevernutstyr for å sikre førstelinjen i helsevesenet. En undersøkelse Fagforbundet har gjort blant helsearbeidere i Oslo viser at 36 prosent har opplevd brudd på smittevernreglene, og hele 57 prosent av de spurte svarer at de har opplevd å føle seg utrygg på jobb under koronapandemien. Mangel på smittevernutstyr har vært en stor bekymring i hele helsevesenet.

- Det er helt nødvendig at vi starter å produsere smittevernutstyr i Norge. Vi vil oppleve flere pandemier i fremtiden, og det er livsnødvendig at vi har nok basalt smittevernutstyr. Er det noe vi har lært av denne krisa er det at dette ikke skal være big business, og det samme gjelder livsnødvendige medisiner, avslutter Skoghaug.

Les også intervju med Fagforbundets leder, Mette Nord, på frifagbevegelse.no: - Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var