Streik avverget i staten

LO Stats leder Egil André Aas og Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget. (Foto: Fagforbundet)

Etter flere timer på overtid aksepterte partene i hovedtariffoppgjøret i staten det siste tilbudet fra arbeidsgiver. Dermed blir det ingen streik.

15.10.2020 av Informasjonsavdelingen

Det gis et generelt tillegg til alle på mellom 1321 kroner lavest på lønnstabellen og 5753 på topp. Totalramma er i tråd med frontfaget. Tilleggene gis fra 1. oktober. Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.

- Det har vært en krevende mekling, men det har gitt resultater. Arbeidsgiver hadde i utgangspunktet ikke lagt en eneste krone på bordet, men nå får alle våre medlemmer i staten et sentralt generelt tillegg, sier AU-medlem Svend Morten Voldsrud, som har forhandlet for Fagforbundet.

En helhetsvurdering

Det var en helhetsvurdering som endte med at forhandlingsutvalget til slutt sa ja til tilbudet fra staten.

- Vi konstaterer at vi kommer ut med et resultat der vi får ut et generelt tillegg til alle, men hvor fordelingsprofilen er skuffende. Det må vi bare konstatere. Jeg er skuffet over at staten ikke tar mer ansvar for sine lavest lønte og for likelønn, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Årets forhandlinger har vært helt spesielle

- Vi er i en uoversiktlig situasjon for landet, med pandemi og stor økonomisk usikkerhet. Dette er et bakteppe som skaper et ekstra alvor for alle parter i oppgjøret. Vi har gjennom denne meklingen bidratt til et ansvarlig oppgjør, legger han til.

Fikk stoppet svekkelser av hovedtariffavtalen

For Fagforbundet og LO Stat har det også vært viktig å få inn forpliktende formuleringer på områder som likelønn og bærekraft og miljø. Det endte med to protokolltilførsler på disse områdene.

- Staten hadde krav om svekkelser av hovedtariffavtalen. Det fikk vi stoppet. Vi er fornøyd med å ha fått på plass forpliktelser på miljø, likestilling og et bedre statistikkgrunnlag, kommenterer Voldsrud.

Låneramma i Statens Pensjonskasse økes til 2,3 millioner.

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant de rundt 40 000 medlemmene i forbundene i LO Stat.

Les mer på LO Stats nettsider