Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

(Foto: Fagforundet Oslo)

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune går til mekling etter at partene ikke klarte å komme til enighet. - At Oslo kommune sa nei til å få pensjonsvedtektene inn i overenskomsten er hovedbegrunnelsen, sier regionsleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo

16.09.2020 av Ellisiv Solskinnsbakk

KAH, som er den forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune Fagforbundet Oslo er en del av, har brutt forhandlingene med Oslo kommune. De tre andre hovedsammenslutningene, Unio, Akademikerne og YS, har også gått til brudd. Dette innebærer at oppgjøret går til mekling.

- Vi er utrolig skuffet over at Oslo kommune ikke var villige til å ta inn pensjonsvedtektene i overenskomsten, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo.

Å få forhandlingsrett på pensjon, som de har i landets øvrige kommuner og i Staten, var et av de viktigste kravene til Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) i årets tariffoppgjør.

Heltid

Roger Dehlin nevner også manglende innfrielse av krav om å legge til rette for flere heltidsstillinger som en del av bruddgrunnlaget. - Vi kom et godt stykke på vei, men opplevde at mange av formuleringene og tiltakene som ble presentert fra Oslo kommunes side var for lite forpliktende.

Mekling

Oppgjøret går nå til mekling. Meklingsfristen er satt til 15. oktober. Hvis ikke meklingen fører til enighet vil resultatet være at Fagforbundets medlemmer tas ut i streik.