Kommuneoppgjøret er i havn

Forhandlingslederne i kommuneoppgjøret: (f.v) Lizzie Ruud Thorkildsen (YS), Steffen Handal (Unio),Tor Arne Gangsø (KS), Mette Nord (LO Kommune), Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne). (Foto: Fagforbundet)

LO Kommune er tilfreds med å få enighet om å opprettholde medlemmenes kjøpekraft, samt styrking av arbeidet for heltid og bedre uttelling for kompetanse, i kommuneoppgjøret som kom i havn natt til onsdag 16. september.

16.09.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 21.09.2020

– Vi er glade for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag i dette hovedoppgjøret. Vi var klar over at det var svært lite penger til rådighet, men har klart å få til et oppgjør der folk opprettholder kjøpekraften. Det skyldes dels virkninger fra lønnsoppgjøret i fjor og dels tilleggene vi greide å forhandle oss fram til nå, sier LO Kommunes leder Mette Nord. 

Mellom 1400 og 1900 kroner

De avtalte tilleggene er på mellom 1400 og 1900 kroner.

  • Stillinger uten særskilt krav til fagutdanning, fagarbeidere og fagarbeider med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 3-årig høyskoleutdanning får 1400 kroner.
  • Adjunkt og stillinger med krav om 4 års høyskoleutdanning får et tillegg på 1600 kroner.
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om fem års høyskoleutdanning får et tillegg på 1700 kroner.
  • Lektor og stillinger med krav om mastergrad får et tillegg på 1800 kroner.
  • Lektor med tilleggsutdanning får et tillegg på 1900 kroner.
  • Ledere som er omfattet av de sentrale forhandlingene får et tillegg på 0,3 prosent.

Mette Nord (Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

Garantilønnssatsene økes tilsvarende. Tilleggene gis med virkning fra 1. september. Lønnsveksten er på nivå med arbeidslivet forøvrig. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i dette oppgjøret. 

Det er også enighet om å justere lørdags- og søndagstillegget slik at alle nå er sikret et tillegg på minst 53 kroner, med virkning fra 1. oktober.

 – Dessuten har vi fått gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal jobbe for at flere skal få hel stilling i løpet av tariffperioden.

Skal jobbe for heltid

Mette Nord er glad for at partene i kommuneoppgjøret har forpliktet seg til å styrke arbeidet for at flere ansatte skal få hele stillinger. Hun sier at mange av LO Kommunes medlemmer i områder som helse og omsorg, kultur og oppvekst er rammet av det hun kaller en deltidskrise.

– 73 prosent av dem som jobber turnus i helse og omsorg, jobber deltid. Mange av dem har små deltidsstillinger, og må jakte ekstravakter for å få ei lønn de kan leve av. De vet ikke når de skal på jobb, eller om de får nok i lønningsposen til å betale regningene. Deltidskrisa gjør også pasienter og brukere usikre, sier Nord.

For LO Kommune har det vært helt avgjørende at partene skal jobbe tett sammen om en heltidskultur, og Nord forventer at dette nå vil bli fulgt opp i alle kommuner og fylkeskommuner i tida framover.

Kompetanse og lønnsmessig uttelling

– Det var også viktig å få et utvalg som skal jobbe for nye bedre bestemmelser om lønnsmessig uttelling for kompetanse og bedre rammer for kompetanseutvikling internt i kommunen eller virksomheten. Det har vi også fått til gjennom et eget vedlegg til hovedtariffavtalen sier hun.

Det er dessuten avtalt et partssammensatt utvalg som skal arbeide med kompetansespørsmål i tariffperioden. Utvalget skal vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling. I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse og bruk av stillingskoder.

Oppgjøret sendes til uravstemning med frist 15. oktober.

Se også KS lønnstabell med sentrale lønnstillegg og garantilønn på våre nettsider