Ny lønn og seniordager ble hovedsaker i oppgjøret for Posten Norge

Illustrasjonsfoto: Medlemmene i Posten har fått et bra oppgjør i 2020. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet Post og finans har oppnådd et generelt tillegg på minst 4.400 og har lykkes med å videreføre store deler av ordningen med seniordager. Begge deler var helt sentrale krav for medlemmene.

08.09.2020 av Geirmund Jor

Det ble altså et generelt tillegg på 4.400 til alle med lønn opp til 500 000.- og et tillegg på 0,9 prosent til de med høyere lønn. Oppgjøret blir gitt med virkning fra 1. april. Det var det også viktig for oss å få gjennomslag for.

 Et godt oppgjør

 – Vi mener vi har fått et godt økonomisk oppgjør, omstendighetene tatt i betraktning. Et forholdsvis flatt kronetillegg gir en god sosial profil fordi kronetillegg betyr mest for de med lavest lønn. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg, forteller lederen for Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals.

Hun forteller at den vanskeligste saken var å finne en løsning for videreføring av seniordagene.

 Seniordager viktig og vanskelig

 – Vi visste at dette var viktig for medlemmene og også at dette var en punkt arbeidsgiver ville stramme betydelig inn.  Vi ble nødt til å godta et kompromiss som innebærer at seniordagene blir redusert, men vi oppnådde å ivareta de eldste seniorene best. Det var viktig for oss. I det store og hele videreføres ordningen, om enn litt amputert. Vi er også fornøyd med at nedtrappingen går over 3 år og at den begynner først i 2022, sier hun.

Økt pensjon og stipender

Fra 2022 vil innskuddssatsene til pensjon øke til 5,9 % for inntekt mellom 0 – 7,1G og 21,5% for inntekt mellom 7,1 – 12G.  I tillegg styrker vi stipendordningen med 1 million hvert år i tre år fra 2021.

– Med økningen av innskuddssatsene til pensjonsordningen og styrking av stipendordningen så har vi fått på plass gode erstatninger for tapte seniordager. Det er vi godt fornøyde med, sier Gerd Øiahals.