KS-oppgjøret: Stiller krav om mer heltid

Det er kanskje trangere økonomiske rammer i dette oppgjøret, men gode muligheter for å diskutere andre rettigheter. Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

3. september starter lønnsforhandlingene i kommunesektoren. Mette Nord leder forhandlingene for LO Kommune, deriblant Fagforbundet. I tillegg til lønnskravet vil hun prioritere å drøfte heltid.

27.08.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 12.10.2020

Mens det pågår egne forberedelsesmøter i forhold til smittevern og gjennomføring av forhandlinger, jobbes det også med å legge siste finpuss på kravdokumentet fra arbeidstakersida.

Selv om ingen konkrete lønnskrav kan avsløres på forhånd, er det noen ting som er oppe i dagen allerede: Rammen på 1,7 prosent fra frontfaget (industrioppgjøret), og et ønske om å drøfte heltid grundig, er blant dem.

Mindre penger på bordet enn før koronakrisa

Før koronakrisa var anslagene på forventet lønnsvekst i prosent oppe på tretallet. Som en konsekvens av koronakrisa ga meklingen i frontfaget en ramme på 1,7 prosent. Selv om lønnsveksten ser ut til å bli lav, er det flere andre ting å vinne fram med i forhandlingene. Når det gjelder penger vil Fagforbundet ha et flatt kronetillegg, slik at de som tjener minst får relativt mest ut av det.

- For oss er det viktig at medlemmene får opprettholdt kjøpekrafta, sier Mette Nord.

Hvorfor drøfte heltid?

Det er et vedvarende problem at kommunene sliter med en høy andel deltidsansatte.

KS oppgir selv at i underkant av 12 prosent av nytilsatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene i 2019 ble tilsatt i hel stilling. Hvis alle deltidsansatte i sektoren hadde jobbet heltid, ville det ifølge KS utgjort 32.700 ekstra årsverk. Fagforbundets tall viser at av drøyt 11.000 ledig utlyste stillinger som helsefagarbeider var kun 17 prosent heltidsstillinger.

Flatt kronetillegg og heltid står på dagsorden når Mette Nord forhandler på vegne av 450 000 kommuneansatte. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

- Når du hele tiden må jakte på neste tilbud om vakt, så kan du verken planlegge arbeidstiden din eller familielivet ditt. Du kan ikke planlegge å gå på kino eller foreldremøter, regningene kommer uansett og du må ha penger til å betale. Det er en uverdig situasjon for mange. Og når vi kommer litt oppi åra og skal gå av med pensjon, ja så blir det ikke en bærekraftig pensjon heller, sier Nord.

Hun mener at flere på heltid vil være en vinn-vinn-sak både for arbeidsgiver, pasienter og ansatte.

Flere saker å diskutere

Av andre ting som ikke er lønn som hun synes er verdt å diskutere trekker hun fram verdsetting av kompetanse, hvordan få ansatte til å stå lenger i stilling og rekruttering som viktige områder.