Lønnsoppgjøret: – Hele laget må belønnes

Fagforbundets leder, Mette Nord (nr. 2 f.v) sammen med et knippe medlemmer. (Foto: Fagforbundet)

– Det er samspillet mellom de ulike yrkesgruppene som har gjort at Norge har kommet så godt gjennom koronakrisa så langt. Denne forståelsen må legges til grunn i lønnsoppgjøret vi nå går inn i. Hele laget må belønnes, sier Mette Nord.

07.08.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 13.08.2020

Lederen av Fagforbundet mener at høstens lønnsoppgjør blir vanskelig. Hun viser til at koronakrisa har krevd mye av mange arbeidstakere, samtidig som det er blitt tydelig for alle hvor viktig det er med sterke offentlige velferdstjenester. Forbundslederen mener det er avgjørende at det ikke blir rokket ved det som stabiliserer norsk økonomi, nemlig en sterk offentlig sektor og at folk har kjøpekraft. 

Hele laget må verdsettes

Nå forbereder hun seg på å kjempe for interessene til alle yrkesgruppene i Fagforbundet.

– Lønnsoppgjøret er ikke avlyst, slik enkelte på arbeidsgiversida gir inntrykk av. Det er uaktuelt for oss å godta at alle dem som har stått på under koronakrisa skal få mindre i lønningsposen, enten det er helsearbeidere, barnehageansatte eller andre som har gjort en stor innsats i velferdstjenestene, sier Mette Nord. 

Samtidig understreker hun at dette ikke er tida for å gi gjennomslag for dem som slåss for særinteresser. Hun vil at hele laget skal belønnes.

– Det er ikke en enkelt yrkesgruppe, eller noen få, som har stått på og gjort en viktig jobb under koronakrisa. Tvert imot er det en rekke yrkesgrupper som har bidratt til å stoppe smittespredning, hjelpe de syke og holde samfunnsmaskineriet i gang. Vi har sett hvor avhengig samfunnet også er av yrkesgrupper med lav lønn, som nå har fått den anerkjennelsen de fortjener. Dette gjelder blant annet reinholdere, ansatte i kollektivtrafikken og alle dem som har sørget for at helsepersonell har kunnet gjøre jobbene sine.

Fagforbundet forventer at dette blir verdsatt når lønningene fastsettes. Det betyr blant annet at lønnsoppgjøret må vise at Fagforbundets medlemmer er viktige grupper, mener Nord.

Nekter å godta nedskjæringer

Mette Nord sier at mange av yrkeslivets helter fra koronakrisa nå er urolige for framtida. Grunnen er at regjeringa ikke har kompensert ekstrautgiftene og de tapte inntektene som krisa har påført kommunene. Dette har ført til at en rekke kommuner nå føler seg tvunget til å forberede dramatiske kutt, også i helse- og omsorgssektoren.

– Vi krever at de som har stått på i krisa skal være trygge for framtida. Nå ser vi at kommunene forbereder seg på massive kutt som vil ramme våre medlemmer. Vi finner oss ikke i at de som har gjort en stor innsats under koronakrisa, skal rammes av nedskjæringer. Vi godtar ikke at de skal bli nødt til å løpe enda raskere eller i verste fall miste jobbene sine.

Arbeidsløshetskrise

Lederen at Fagforbundet legger ikke skjul på at den økonomiske situasjonen er krevende.

– Vi har fått en arbeidsløshetskrise med over 300.000 uten jobb. Det aller viktigste nå er å bekjempe arbeidsløsheten. Vi i Fagforbundet mener at vi må få et lønnsoppgjør som bidrar til at flere får arbeid, ikke til at enda flere risikerer å miste jobben. 

Noen viktige datoer

Forhandlingene i frontfaget har frist 21. august. Etter det vil nye avtaleområder komme, ikke alle har fått dato fastsatt enda. 

  • I Spekter starter innledende, sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger) 25.8 med frist 26. august. Spekter Helse og de øvrige områdene kommer så på løpende bånd.
  • I KS er det oppstart 3. september, med frist 15. september.
  • KS bedrift(samfunnsbedriftene) starter 22.9, KS Bedrift energiavtalen starter 6.10.
  • I Staten starter forhandlingene 1. september, også de med frist 15. september. 
  • I Virke HUK starter de opp 10. november, frist 12. november. Det samme gjør Virke Helse og sosiale tjenester og spesialisthelsetjenesten.
  • Bussbransjeavtalen forhandles 2.9, det samme gjør Posten Norge. 
  • Bring Express starter opp 4.9

Se fagforbundet.no for oppdatert informasjon og oppstartsdatoer