Fagforbundet har fått nytt kompetansesenter i Nordland

Møt det nye kompetansesenteret i Nordland: foran f.v Janne M. Skaug, Linda Salemonsen, Knut Steen. Bak f.v Hildegard Moholt, Stig Hedly og Thor Inge Hoaas. (Foto: Aage Bergquist, Fagforbundet )

Dette er en historisk dag i Fagforbundet Nordland. Fra 1. juni har Nordland eget kompetansesenter som skal gi faglig støtte og hjelp til fagforeningene ved behov. Fagforbundet Nordland har om lag 1700 tillitsvalgte og 41 fagforeninger.

04.06.2020 av Aage Bergquist, Fagforbundet Nordland
Sist oppdatert: 05.06.2020

– Vi er en kamporganisasjon der vi kjemper for våre medlemmers rettigheter og at vi skal ha en samfunnsutvikling som er sosial og rettferdig. Når vi nå har fått eget kompetansesenter, så flyttes det kompetanse nærmere medlemmene i et av Norges lengste fylker, og det er gledelig, sier Thor Inge Hoaas, kompetansesenterets leder.

Han er også er leder av kompetansesenter i Nord-Norge. Med seg på laget har han fått følgende personer:

Administrasjonssekretær Hildegerd Moholt

Hildegerd er opprinnelig fra Balsfjord kommune i Troms. Hun har jobbet innenfor kontorfaget stort sett hele sin yrkeskarriere og kommer nå fra stilling som sekretær i Nordlandssykehuset

Rådgiver Stig Hedly Andreassen ​

Stig har sin yrkesbakgrunn fra Bodø energi som høyspentmontør, og fra Bodø kommunes flyktningkontor. Har vært hovedtillitsvalgt i Bodø kommune siden 2009 og har god erfaring fra kommunal forvaltning. 

Rådgiver Linda Salemonsen

Linda Wangen Salemonsen er fra Fauske. Hennes arbeidserfaring er lang og variert; fra barnehage, pleie og omsorg, mange år som Hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Fauske. Jobbet som avdelingsleder og personalkonsulent. Altså erfaring fra begge sider av bordet. 

Rådgiver Knut Steen ​

Knut Steen har vikariert v/Kompetansesenteret for Nord Norge fra 1. april 2020. Knut Steen kommer fra Harstad kommune der han arbeidet v/teknisk etat, uteseksjon. Han har mange års erfaring som Hovedtillitsvalgt i kommunal sektor. I tillegg har Steen vært frikjøpt av fagforeningen for å arbeide og bistå Fagforbundets medlemmer i privat sektor. 

Rådgiver Janne M. Skaug ​

Janne har vært ansatt i Fagforbundet siden 2006. Først som rådgiver v/Kompetansesenteret for Nord Norge, og deretter v/organisasjonsavdelingen sentralt. Hun har mange års erfaring som tillitsvalgt i ulike roller både lokalt og regionalt. Janne begynner i jobb ved kontoret 10. august 2020.